פולשים שהשתלטו על כ-27 דונם אדמות לאום בין בית לחם לירושלים באזור מחסום 300 נאלצו לפנות את פלישתם בעקבות פעילות של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. מסיגי הגבול, בעלי מפעל לחומרי בנייה, התפנו בעקבות צו והליך הוצאה לפועל של אנ"ן (אפוטרופוס לנכסי נפקדים) בסיוע רשות מקרקעי ישראל.

כלים
פינוי עצמי ליד מחסום 300 (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
פינוי עצמי ליד מחסום 300 (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

בעלי המפעל הקימו על אדמות לאום מתחם אליו הביאו עודפי חפירה מאתרי בנייה שונים באזור ירושלים, גרסו אותם והכינו מהם חומרים לבנייה על חשבון הקרקע הציבורית - ללא כל היתר ובניגוד לחוק. בעקבות פעילות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל כנגדם הם העדיפו לבצע פינוי עצמי כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם

פלישה לאדמות המדינה באזור מחסום 300, בין בית לחם לירושלים פונתה עצמית ע"י מסיגי הגבול: בעלי עסק שהשתלטו על שטח של כ-27,000 מ"ר, עליו הקימו מתחם לייצור חומרי בנייה בלתי חוקי שכלל שטח פריקה וטעינה, מבנים לעובדים, מבני משרדים, כלי רכב מסוגים שונים כגון משאיות, טרקטורים וכן מגרסות, ציוד ותוצרת חומרי בנייה שאוחסנו במקום. מסיגי הגבול השתלטו על הקרקע הציבורית השייכת לאנ"ן (אפוטרופוס לנכסי נפקדים), זאת  ללא היתר ובניגוד לחוק, על שטח שמעולם לא הוקצא לשימושם.

בעקבות פלישתם של מסיגי הגבול לשטחים שבבעלות אנ"ן, הוצא נגדם צו לפינויים מהקרקע ובהמשך, משלא פינו את המקום בהתאם לדרישות צו אנ"ן, הסמיך האחרון את רשות מקרקעי ישראל לבצע את הצו. מפקחי הרשות פנו להליך הוצאה לפועל כנגדם, לביצוע ההוצאה לפועל והחלה לתאם מבצע אכיפה לפינוי המתחם מהקרקע. עם הפתיחה בהליך הוצאה לפועל כנגדם ולאחר שנוכחו בנחישותם של מפקחי רשות מקרקעי ישראל לפנות את הקרקע ולהחזירה לאנ"ן, זמן קצר לפני המועד המתוכנן לביצוע הפינוי (שתוכנן להתבצע בליווי כוחות משטרה מיחידת ההריסות של ירושלים ובעזרת ציוד מכני והנדסי), העדיפו הפולשים לפנות את הקרקע בעצמם ולהימנע מהמשך תביעות פליליות וכספיות.

הפולשים, בעלי המפעל, הביאו למקום על חשבונם כלים הנדסיים לביצוע הפינוי, הרסו בכוחות עצמם את שהקימו, פינו את כל הציוד שהציבו על הקרקע מהמקום, השיבו את הקרקע לקדמותה והודיעו למפקחי הרשות כי הם משיבים את הקרקע לרשותם. המפקחים ערכו סיור במקום ווידאו כי השטח פונה ונוקה. בהמשך מפקחי רשות מקרקעי ישראל גידרו את השטח כולו על מנת למנוע פלישות חוזרות למקום והשיבו אותו לרשות אנ"ן במקביל הוצבו שילטי אזהרה המתריעים מפני פלישות חוזרות.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלים באופן נחוש כנגד עברייני קרקע הגוזלים את הקרקעות הציבוריות באופן בלתי חוקי בכל רחבי הארץ. במבצע הנוכחי התבקשנו לפעול ולסייע לאנ"ן בפינוי הקרקע. המפקחים הבהירו לפולשים כי הם עומדים על השבת הקרקע לאנ"ן במסגרת ביצוע הוצאה לפועל ואם הפולשים לא יתפנו בעצמם הם יפונו בליווי משטרתי ויהיו גם חשופים לתביעות והוצאות בגין פינויים ולכן עדיף להם לבצע פינוי באופן עצמי. מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה כאשר בשטח הפולשים אכן העדיפו לבצע פינוי עצמי ובכך חסכו לקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים".