בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל פונו שני מחסנים גדולים שהוקמו ללא היתר על אדמות מדינה המיועדות לשימוש חקלאי במושב צלפון. מדובר על שתי נחלות נפרדות ובהן קרקע המיועדת לחקלאות, אך בעלי הנחלות עשו בה שימוש חורג כאשר הקימו עליה מחסנים ואחסנו בהם ציוד. בעקבות אזהרות המפקחים ולקראת פתיחה בהליכים משפטיים כנגדם מצד רשות מקרקעי ישראל, בעלי הנחלות העדיפו לפנות בעצמם את הקרקע, להפסיק את השימוש החורג בקרקע החקלאית ולהשיב את אדמת המדינה לקדמותה. הישג נרשם לאכיפה כאשר בעלי הנחלות ביצעו על חשבונם פינוי עצמי מלא של המחסנים והציוד והשיבו את הקרקע לקדמותה

כלים
מחסנים שימוש חורג בצלפון (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
מחסנים שימוש חורג בצלפון (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

שני מחסנים, בשתי נחלות נפרדות, הוקמו בניגוד לחוק במרכז מושב צלפון, (צפונית לבית שמש, במועצה האזורית מטה יהודה), על קרקעות של נחלות בתחום המושב המיועדות לשימוש חקלאי בלבד. למרות שהקרקע מיועדת לשימוש חקלאי בלבד, בעלי הנחלה, בשני משקים נפרדים, הקימו על הקרקע מחסנים ואחסנו בהם ציוד לשימושם האישי בניגוד לייעוד הקרקע ולחוזה ההקצאה.בנחלה אחת הוקם מחסן בגודל של כ-750 מ"ר ובנחלה השנייה הוקם מחסן בגודל של כ-800 מ"ר. שני המחסנים שהוקמו כל אחד בנפרד, נבנו ללא היתרים ובניגוד לחוק תוך שימוש חורג בקרקע המיועדת לחקלאות.

המפקחים  הפועלים לשמירה על קרקעות המדינה ברחבי הארץ, שזיהו את ההפרה בשטח, התריאו בפני כל בעל נחלה (בנפרד), כי הוא מפר את החוזה וכי הוא מבצע בקרקע שימוש חורג מייעודה. המפקחים הבהירו לבעלי הנחלות כי אם הקרקע לא תפונה הם יהיו חשופים לתביעות כספיות ואף יחשפו לביטול החוזה עימם.

משנוכחו בעלי הנחלות כי רשות מקרקעי ישראל מתעתדת לפנות להליך משפטי כנגדם, הם נאלצו לפנות בעצמם את המבנים, לרבות פינוי כל הציוד וניקוי השטח, על מנת להימנע מתביעות או הוצאות בגין השימוש החורג שביצעו בניגוד לחוק בקרקע. בעלי הנחלות השיבו את הקרקע לקדמותה לצורך שימוש חקלאי והודיעו למפקחים כי הם הפסיקו את השימוש החורג בקרקע.

מפקחי רמ"י, שערכו סיור במקום וידאו כי הקרקע אכן הושבה לקדמותה ולשימוש חקלאי. בחודשים הקרובים ימשיכו המפקחים לערוך סיורים במקום ולוודא כי הקרקע משמשת ליעודה כקרקע חקלאית וכי לא נעשה בה שימוש חורג.

"מדובר בבעלי נחלות שהפרו את החוזה עם הרשות ופעלו בניגוד לדין כאשר עשו שימוש חורג בקרקע לשימושים שאינם חקלאיים. בעקבות פעילותם הנחושה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל לפינוי פולשים מאדמות המדינה, הקרקע פונתה והוחזרה לשימושה המקורי והכול על חשבון בעלי הנחלות. עבירות שימוש חורג מהוות פשיעה כלכלית נגד הקופה הציבורית, כאשר מפעילי מחסנים שילמו על הקרקע תעריפים מסובסדים הניתנים לחקלאות, במקום לשלם תעריפים עיסקיים הניגבים מבעלי עסקים." אמר יואב ששון, מנהל הפיקוח במרחב ירושלים ברשות מקרקעי ישראל.