האגף לרישום ורישוי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משתתף ביריד התעסוקה לעולים מצרפת זו השנה השנייה ברציפות שר העבודה והרווחה חיים כץ: ״נמשיך ונקדם הקלות משמעותיות על מנת לסייע לעולים להשתלב בצורה המיטבית במעגל התעסוקה בישראל״.

כלים
יריד התעסוקה לעולים מצרפת
יריד התעסוקה לעולים מצרפת

האגף לרישום ורישוי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משתתף ביריד התעסוקה לעולים בצרפת זו השנה השנייה ברציפות. יריד התעסוקה מאורגן ע״י הסוכנות היהודית בשיתוף משרד העלייה והקליטה. ביריד משתתפים רגולטורים נוספים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, רשויות מקומיות, ארגוני עולים ועמותות שונות, במטרה לעודד עלייה תוך הסרת החסמים הבירוקרטיים במעמד טרום עלייה.

הגב׳ מיכל אבגנים מנהלת האגף לרישום ורישוי עיסוקים, החברה בוועדה להסרת חסמים לעולים התעסוקה בראשות מנכ״ל משרד העלייה והקליטה: ״האגף העוסק ברגולציה, מקדם לאורך השנה הקלות משמעותיות בתחומי הרישוי כגון הכרה בניסיון שנצבר בחו״ל והכרה בתארים אקדמיים ומקצועיים בתחומי ההנדסה, האדריכלות והחשמל לטובת הסרת החסמים לעולים בתעסוקה.

האגף מבצע מחקרים לעניין התארים האקדמיים והמקצועיים בארצות העלייה השכיחות ומקדם הכרה אקוויוולנטית לתארים המוכרים בישראל ובתוך כך פותח מסלול ירוק לרישום. השתתפות בירידי התעסוקה נועדה לקדם הליכי רישום ורישוי בפנקסים המקצועיים הישראליים טרם העלייה בפועל, דבר שמקל על העולים בשילוב בתעסוקה״.