במסגרת סיור ביישובים הבדואים בנגב: שר העבודה והרווחה חונך את מרכז ריאן- אלקסום ונפגש עם ראשי הרשויות הבדואיות בנגב. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ, חנך הבוקר (ד') מרכז הכוון תעסוקתי חדש ביישוב אום בטין, השייך למועצה אזורית אלקסום, וזאת במסגרת רשת מרכזי 'ריאן' הפועלים בדרום הארץ.

כלים
שר העבודה והרווחה חיים כץ
שר העבודה והרווחה חיים כץ

הסיור נערך בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, פקידים בכירים במשרד העבודה, צוות המרכז המקצועי, ראש המועצה האזורית אלקסום, ג'בר אבו כף ואנשי ציבור נוספים. המרכז החדש ינגיש שירותי הכשרה מקצועית ותעסוקה למחפשי עבודה בשבעה הכפרים השייכים למועצה אזורית אלקסום: אום בטין, א-סייד, דריג'את, כוחלה, מולדה, מכחול ותראבין א-צאנע, בנוסף לכפרים לא מוכרים באזור. המרכז צפוי להעניק שירותים לאוכלוסייה המונה כ-30 אלף נפש.

עם פתיחת המרכז החדש, הסתיים תהליך ההקמה של מרכזי 'ריאן' בדרום וכיום פעילים 9 מרכזים בכלל היישובים הבדואים בנגב: רהט, חורה, שגב שלום, לקייה, תל שבע, ערערה, נווה מדבר, כסייפה ואל קאסום. במסגרת פעילות המרכזים במהלך שנת 2016:

ניתנו שירותים ל- 3,037 משתתפים חדשים. מתוכם 1,405 נשים. מספר המושמים בעבודה עמד על 2,305, מתוכם 842 נשים.

נפתחו 28 הכשרות מקצועיות בתחומים מגוונים ונדרשים בשוק העבודה, כמו חשמל, מכניקה רכב, תיקון סמארטפונים, צילום, קוסמטיקה רפואית ועוד. בסך-הכל השתתפו 489 אנשים בקורסי ההכשרה המקצועית השונים.

חולקו 115 שוברים לסבסוד שכר לימוד במקצועות שונים הנלמדים במכללות מוכרות.

במסגרת תוכנית אשבאל להכשרת ושילוב בני החברה הבדואית בדרום בתחומי ההנדסה, מספר המשתתפים שסיימו את לימודיהם או שעדיין לומדים הגיע עד כה ל 305 סטודנטים. המשתתפים מקבלים מימון מלא לכל הוצאות הלימודים, בנוסף לליווי אישי.

פתיחת המרכז החדש הינה חלק ממגמה רחבה של השקעת המשרד בקידום התעסוקה והפיתוח הסוציו-אקונומי בקרב החברה הבדואית בדרום. לשם כך הקצה המשרד תקציבים גבוהים, הן דרך מרכזי ריאן והן דרך השירותים תומכי התעסוקה, כגון מעונות יום. לדוגמא, בין השנים 2011-2017 הקצה המשרד כ-59 מיליון שקל לבניית 16 מעונות יום ברהט, חורה, שגב שלום, ערערה, תל שבע, לקיה, כסייפה ונווה מדבר.

במהלך סיורו ביקר השר חיים כץ במספר יישובים בדואים בנגב כדי לעקוב אחר הפרויקטים שביוזמת המשרד, כדוגמת הקריה השיקומית בתל שבע, שירות התעסוקה ברהט, ועוד. הסיור נחתם במפגש עם ראשי רשויות מקומיות בדואיות בנגב, שהתייחסו לצרכי האוכלוסייה ולאתגרים שהם נתקלים בהם.

במהלך הביקור אמר שר העבודה והרווחה חיים כץ: ״נושא צמצום הפערים והורדת שיעור העוני הוא בראש סדר העדיפויות ומשרד העבודה והרווחה ימשיך וישקיע בתחום התעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בדרום מאות מיליוני שקלים. אני פונה לציבור המעסיקים לפתוח את דלתות העסק שלהם, אנו נעניק את הסיוע המירבי בגיוס העובדים והכשרתם. כל עסק שקולט עובדים מאוכלוסיות מגוונות עושה צעד כלכלי נכון ויחד עם זאת מחזק את המשק הישראלי״.