שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר משה כחלון מודיעים על הקמת צוות לבחינת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים שרת המשפטים, איילת שקד: "חברות קטנות ובינוניות הן מנוע הצמיחה העיקרי של המשק הישראלי, עלינו לסייע להן בהקלות רגולטוריות ייעודיות".

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

שר האוצר, משה כחלון: "מדובר במהלך נוסף שיסייע לחברות הקטנות והבינוניות שמהוות את קטר הצמיחה של המשק. המהלך מצטרף לשורת צעדים שעשינו על מנת להקל על אוכלוסייה זו. להקלה על חברות קטנות ובינוניות והפחתת הרגולציה עבורן יש קשר ישיר לצמיחה ולחוסנה של הכלכלה הישראלית".

שרת המשפטים, איילת שקד ושר האוצר, משה כחלון יקימו צוות בין-משרדי להקמת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים.

בצוות הבין-משרדי יהיו חברים עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, עו"ד ורו"ח משה אשר, יו"ר רשות המיסים, מר אמיר לוי, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך והגברת נירית איבי, יועצת למנכ"ל משרד האוצר.

ההחלטה על הקמת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים נובעת מן ההבנה כי יצירת בורסה ייעודית תסייע לצמיחתם של עסקים קטנים ובינוניים. כיום, עסקים קטנים ובינוניים מתקשים לקבל אשראי מהבנקים ונגישותם לאשראי קמעונאי מוגבלת מסיבות שונות. לעסקים אלו לרוב אין גישה למימון ציבורי, שלו יתרונות רבים, ביניהם: מאפשר מימון זול יחסית, נזילות למשקיעים, פיזור סיכונים, הנאה ישירה של הציבור מהצלחת חברות אלו וקידום צמיחה ארוכת טווח. שכן, למימון ציבורי עלויות רבות הנובעות מדרישות הפיקוח והגילוי והוראות הממשל התאגידי, אשר נועדו להגן על ציבור המשקיעים. דרישות והוראות אלה מכבידות יותר ככל שהחברה צעירה או קטנה יותר ובכך למעשה ההשקעות הציבוריות משרתות בעיקר את החברות הגדולות.

שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים יאפשר הקלות רגולטוריות להשקעה בחברות קטנות, שהן לרוב חברות טכנולוגיות. וכך הן תוכלנה לצמוח לטווח ארוך בשוק המקומי, חלף מכירה בשלבים מוקדמים למשקיעים זרים.

לשוק הון בורסאי ייעודי זה כאמור עשויה להיות השפעה חיובית גם על הבורסה הראשית לחברות גדולות, שהפעילות בה הצטמצמה בשנים האחרונות ותפקודה היעיל חיוני לכלכלה ולשוק ההון, ולהוות צעד משלים לשינוי מבנה הבורסה.

תפקידו של הצוות שהקימו השרים להביא בפני השרים את המתווה הרצוי להקמת שוק בורסאי לחברות קטנות ובינוניות, בשים לב למודלים קיימים בעולם ולמאפייני השוק הישראלי, לרבות בחינת הקלות רגולטוריות לעומת הרגולציה הקיימת בשוק ההון ועוד.

שרת המשפטים, איילת שקד: "חברות קטנות ובינוניות הן מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי. בעשור האחרון, מדינות מפותחות רבות הקימו שוקי הון ייעודיים לצרכיהם של החברות הקטנות והבינוניות. באמצעות שווקי ההון המשוכללים, חברות אלו רשמו נגישות גבוהה יותר למימון והניבו תועלת רבה לבעליהם, לבעלי החוב, למשקיעים, ולמשק בכלל. היוזמה מתכתבת עם התכנית האסטרטגית שהציג השבוע מנכ"ל הבורסה. אני מקווה שהמהלך יוצא הדופן הזה יניב השקעות רבות יותר בחברות אלו ויביא לשימור מעמדה של ישראל כמעצמת טכנולוגיה והייטק".

שר האוצר, משה כחלון: "מדובר במהלך נוסף שיסייע לחברות הקטנות והבינוניות שמהוות את קטר הצמיחה של המשק. המהלך מצטרף לשורת צעדים שעשינו על מנת להקל על אוכלוסייה זו. להקלה על חברות קטנות ובינוניות והפחתת הרגולציה עבורן יש קשר ישיר לצמיחה ולחוסנה של הכלכלה הישראלית".