סיכום שיווקי  רשות מקרקעי ישראל לשנת  2019: למרות הבחירות מספקים את הביקושים ושומרים על ממוצע עסקאות של מעל 40,000 בשנה.

שר האוצר משה כחלון : "רשות מקרקעי ישראל פעלה השנה בקצב מואץ וכתוצאה מכך אנחנו רואים תנופת בנייה בכל רחבי הארץ שהביאה בסופו של דבר לירידה במחירי הדיור. אנשי רשות מקרקעי ישראל יכולים להיות גאים שבזכות עבודתם, עשרות אלפי משפחות תזכינה לדירה הולמת במחיר שפוי גם באזורי הביקוש".

מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון: צמצמנו מאוד את בעיית היצע הקרקעות לדיור .  רשות מקרקעי ישראל הצליחה גם בשנת 2019 - שהייתה שנת בחירות על כל המשתמע מכך-  לשמור על קצב פרסום מכרזים למתחמי דיור שממלא את צרכי השוק, ועל ממוצע הקצאות קרקע למתחמי דיור, של השנים האחרונות.

בשנת 2019 פורסמו מכרזי קרקע עבור 56,340 יחידות דיור.  מתוכם פורסמו מכרזי הקרקע לדיור באזורי הביקוש בהיקף של  כ 25,000 יחידות דיור (מחוזות תל אביב ומרכז והמטרופולין חיפה וירושלים)

בשנת 2019 הוקצו בפועל על ידי רמ"י מתחמי קרקע לבניית  38,628 יחידות דיור. ממוצע הקצאת מתחמי הקרקע ב 4 השנים האחרונות עומד על   41,000 יח"ד בשנה.

לצורך מתן מענה לגידול הטבעי של האוכלוסייה במדינת ישראל, נדרשות כ 50,000 יח"ד (על פי התוכנית האסטרטגית של המועצה הלאומית לכלכלה). היקף המכרזים והקצאות שרשות מקרקעי ישראל עונה על הצורך הנ"ל .

לצד זאת,  יש להוסיף את הבנייה המתבצעת  על קרקע פרטית ובמסגרת התחדשות עירונית.

בשנת 2019 ניתן תוקף לתוכניות עבור למעלה מ 100,000 יח"ד במקרקעי ישראל. אזור המרכז בולט עם  תכנון קרקע עבור כ 40,000 יח"ד.

מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון,  אומר כי  הנתונים המצטברים של פרסומי מכרזי מתחמי קרקע לדיור, בשנים האחרונות,  מלמדים כי בעיית היצע הקרקע לדיור, צומצמה כמעט כליל. בכל שנה הצלחנו לשווק היקף קרקעות שענו על צרכי הדיור ואף תרמו לצמצום הגרעון בקרקע לדיור ,שנוצר בשנים קודמות. כעת יש להתמקד בפיזור מאוזן יותר של שיווקי הקרקע, על פני כל הארץ.

עדיאל שמרון הדגיש כי הנתונים הללו הושגו למרות שנה שהייתה עתירת בחירות - שתי מערכות בחירות ארציות ובחירות מוניציפליות