מזור רובוטיקה מציגה הכנסות שיא לרבעון הראשון ב- 2017 וצמיחה של 83% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ל- 11.7 מיליון דולר. ההכנסות החוזרות צמחו ב- 37%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נמשך המומנטום עם הזמנות של 4 מערכות עד היום ברבעון השני של 2017 החברה תקיים שיחת ועידה היום בשעה 15:30 שעון ישראל.

אורי הדומי, מנכ"ל מזור רובוטיקה. צילום: אסף שילה
אורי הדומי, מנכ"ל מזור רובוטיקה. צילום: אסף שילה

 

קיסריה, ישראל – 10 במאי, 2017 - חברת מזור רובוטיקה, העוסקת בפיתוח ומכירה של מכשור רפואי מתקדם לניווט כלים כירורגיים בדיוק גבוה ובפולשנות מזערית בניתוחי עמוד שדרה וניתוחי מוח, מדווחת היום על הכנסות שיא של 11.7 מיליון דולר לרבעון הראשון. כפי שדווחה בעבר, החברה קיבלה 6 הזמנות למערכות ברבעון הראשון של 2017 וסיימה את הרבעון עם צבר הזמנות של 14 מערכות Mazor X.

"רבעון ראשון מציג הכנסות שיא לרבעון ראשון והרחבת השימוש במערכות ה- Renaissance המותקנות שלנו", ציין אורי הדומי, מנכ"ל מזור רובוטיקה. "הצמיחה בהכנסות שלנו נבעה משני גורמים. הראשון - סיפקנו 12 מערכות Mazor X כחלק ממימוש צבר ההזמנות מסוף השנה. השני – שיא בשימוש במערכות המותקנות שלנו במהלך הרבעון. ההערכה הגבוהה למערכת Mazor X ממשיכה ועד כה קיבלנו 4 הזמנות ל- Mazor X ברבעון השני של 2017".

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2017 על בסיס IFRS ("GAAP")

הכנסותיה של מזור ברבעון הראשון אשר הסתיים ב-31 במרץ, 2017, צמחו ב-83% ל-11.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הכנסות החברה בשוק האמריקאי צמחו ברבעון הראשון ב- 100% ל- 11.2 מיליון דולר בהשוואה ל-5.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, כאשר החברה הכירה בהכנסות ממכירת 12 מערכות Mazor X בשוק האמריקאי, בהשוואה ל-4 מערכות Renaissance ברבעון הראשון של 2016. החברה סיימה את הרבעון עם צבר הזמנות של 14 מערכות; הכנסות מהזמנות אלה צפויות להיות מוכרות במהלך 2017.

ההכנסות בשוק הבינלאומי הסתכמו ל-0.5 מיליון דולר בהשוואה ל-0.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הכנסות חוזרות של החברה ממכירת מוצרים מתכלים, חוזי שירות ואחרים הסתכמו ברבעון הראשון של 2017 ל-5.2 מיליון דולר, צמיחה של 37%, בהשוואה ל-3.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול במספר המערכות המותקנות.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון אשר הסתיים ב-31 במרץ, 2017, היה 64.6% מסך ההכנסות בהשוואה ל- 74.2% ברבעון המקביל אשתקד. ירידה צפויה זו נובעת בעיקר מהמחיר המופחת לשותף ההפצה של החברה עבור מערכות Mazor X, עלויות הייצור הגבוהות יותר של Mazor X בהשוואה למערכותRenaissance והכללת שתי עסקאות החלפת מערכת Renaissance במערכת Mazor X בהכנסות הרבעון.

ההוצאות התפעוליות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2017 ל-13.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, גידול המשקף בעיקר את השקעת החברה בפיתוח מערכי המכירות והשיווק. ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ל-5.7 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 5.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2016. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ל-5.2 מיליון דולר, או 11 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 5.1 מיליון דולר, או 12 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2017 ב-0.7 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בהיקף של כ-2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. נכון ליום ה-31 במרץ 2017 היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בהיקף של 63.9 מיליון דולר.

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2017 על בסיס Non-GAAP

הטבלאות בהמשך הדיווח כוללות התאמה בין תוצאות החברה על בסיס GAAP עם התוצאות על בסיס Non-GAAP. ההתאמה נובעת בעיקר מהוצאות שלא במזומן בסכום של 1.3 מיליון דולר, בגין הפחתת נכסים בלתי-מוחשיים והוצאות תשלום מבוסס מניות ברבעון הראשון של 2017. על בסיס non-GAAP, הסתכם ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2017 ב-3.9 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 4.2 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון הראשון של שנת 2016.

מידע על שיחת הועידה:

מזור תקיים שיחת ועידה באנגלית היום יום ד', ה-10 במאי, 2017 בשעה 15:30 שעון ישראל. משקיעים המעוניינים להשתתף בשיחה מישראל יוכלו לעשות זאת בחיוג המספר 1-80-924-5906. מאזינים משאר העולם יכולים להצטרף לשיחה במספר 719-457-2689.

הקלטת השיחה תהיה פתוחה להאזנה בשבועיים שלאחר שיחת הועידה. גישה להקלטה תוכל להתבצע בארה"ב במספר 1-866-375-1919 בקוד משתמש: 8737181. מאזינים משאר העולם יוכלו לשמוע את ההקלטה במספר +1-719-457-0820 באמצעות אותו קוד משתמש. על מנת להיכנס לשיחה, אנא בקרו באתר החברה ב- ובחרו בקישור לקשרי משקיעים.