וועד הורי התלמידים בבית ספר עירוני י"ב ביפו עתר באמצעות מרכז עדאלה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד עיריית תל אביב, בדרישה כי העירייה תקיים את הבטחתה להקצות מבנה חדש שנבנה לצורך הרחבת בית הספר הקיים.

כלים
הרחבת המבנה נועדה לבית הספר
הרחבת המבנה נועדה לבית הספר

בתחילת חודש ינואר השנה הודיעו נציגים של עיריית תל אביב להורי התלמידים, באופן מפתיע ובניגוד גמור להסכמות והתחייבויות קודמות, כי האגף שנבנה יוקצה לבית ספר חדש למדעים. בית הספר עירוני י"ב ביפו הינו בית הספר הערבי הממלכתי הגדול ביותר בעיר, וכיום לומדים בו כ- 850 תלמידים. במקביל להגשת העתירה, וועד ההורים החליט להשבית את בית הספר בימים רביעי וחמישי, וזאת במחאה נגד החלטות עיריית תל אביב.

עו"ד סאוסן זהר טענה בעתירה כי מזה שנים ארוכות הלימודים בבית הספר מתנהלים בצפיפות ובדוחק ולכן התקבלה החלטה של העירייה, בשיתוף עם וועד ההורים, להרחיב את שטח בית הספר: "מזה שנים רבות הובטח לעותרים, לכלל התלמידים והוריהם ולהנהלת בית הספר כי לאור הצפיפות ההולכת וגדלה בבית הספר, ייבנה אגף חדש ברחוב טולוז הסמוך במטרה להקצותו לאחר סיום בנייתו ולהפוך לאגף חדש של בית הספר במטרה להרחיבו ולטפל במצוקת הצפיפות של התלמידים בבית הספר. הבטחות אלו היו מגובות בפגישות רשמיות, תיעוד בכתב, שרטוטים ותוכניות מטעם העירייה." למרות זאת, עיריית תל אביב קיבלה החלטה חד צדדית ושרירותית, בניגוד להתחייבויות קודמות להורי התלמידים, להקצות את המבנה החדש לבית ספר למדעים.

עו"ד זהר טענה בעתירתה כי מדובר בהפרה של זכותם החוקתית של התלמידים בבית הספר לחינוך: "ההתעלמות מהמצוקה הקשה הקיימת בבית הספר פוגמת באקלים הלימודים וגורמים לנזק חינוכי. הפגיעה ברצף החינוכי והחברתי של התלמידים והותרת הצפיפות על כנה מובילים לפגיעה ברמת החינוך ואיכותו ופוגעים בזכותם השווה של התלמידים לנגישות איכותית לחינוך דבר המנוגד לחוק זכויות התלמיד." בעתירת עדאלה הודגש כי וועד ההורים אינו מתנגד לתכנית להקמת בית ספר למדעים, וכי קיימים מבנים פנויים אשר עשויים לשמש את עיריית תל אביב. בפגישה שהתקיימה בין העותרת לבין מנהלת אגף החינוך בעיריית תל אביב, הדגישה העותרת כי קיימים מבנים אחרים פנויים בעיר יפו בהם ניתן להקים בית ספר למדעים.

העותרת ג'יהאן חדאד, יו"ר וועד הורי התלמידים בתיכון עירוני י"ב ואמא לתלמיד בחטיבת הביניים, אומרת כי "במקביל להגשת העתירה, החלטנו בוועד ההורים להשבית את בית הספר ברביעי וחמישי. לנו ברור שהשינוי הוא לא לטובת הילדים שלנו.

ההתעקשות של העירייה לא מובנת בכלל מפני שיש מבנים פנויים להקמת בית ספר למדעים. אין כל הצדקה שהילדים שלנו ימשיכו ללמוד בתנאי צפיפות חמורים כאלה אשר העירייה ומשרד החינוך בעצמם יצרו במהלך השנים, במקביל להבטחה להרחבת בית הספר." חדאד הוסיפה כי "הילדים שלנו מתלוננים על הצפיפות ועל כך שתנאי החינוך לא טובים בכלל, שמפריעים להם להתרכז במהלך השיעורים, ועל מחסור באוויר צח ובתאורה טבעית בכיתות, שהיו בעבר מקלטים. בית הספר מאוד צפוף ואינו מאפשר להם לקבל חינוך ראוי והולם. אני מזמינה את ראש העיר להיכנס לנעליים שלנו ולהביט במצוקה דרך עיני ילדנו ותוהה מה ראש העיר היה עושה אם נכדיו היו לומדים בתנאים של הילדים שלנו."