טובא זנגריה: מפקחי רשות מקרקעי ישראל עצרו עבודות והשלכת פסולת בלתי חוקיות על אדמות המדינה. הפולשים נאלצו לנקות בעצמם את הקרקע מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה והגנת הסביבה, בליווי שוטרי מג"ב, עצרו עבודות להכשרת קרקע לבניה שהתנהלו באופן בלתי חוקי על אדמות בבעלות המדינה בשטח של כ-500 מ"ר בכפר טובא זנגריה שבצפון.

צילום: רשות מקרקעי ישראל
צילום: רשות מקרקעי ישראל

המפקחים איתרו משאית שהחלה להשליך פסולת בנין בשטח במטרה להגביה את המגרש כדי להכשירו לקראת בניה ללא הסכמה ובניגוד לחוק, תוך פלישה לקרקעות הציבוריות מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה והגנת הסביבה בליווי שוטרי מג"ב עצרו עבודות בלתי חוקיות להכשרת אדמות מדינה לבנייה בלתי חוקית, בחלק הדרום מערבי של טובא זנגריה. העבודות בוצעו ע"י שני תושבי טובא, בסיוע כלים הנדסיים, בניגוד לחוק וללא אישור, על שטח של כ-300 מ"ר, שתפס למעשה מגרש בגודל חצי דונם המיועד לשיווק למגורים.

העבודות הבלתי מאושרות על אדמות מדינה מהוות הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. הפלישה אותרה במהלך הפעילות השוטפת שמנהלים מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה.

הפולשים החלו לבצע עבודות להגבהת הקרקע, באמצעות השלכת פסולת בניין במקום, לקראת הכשרתה לבנייה, במגרש שכלל לא הוקצה להם.

לאחר איתור העבודות הן הופסקו על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה והמשרד להגנת הסביבה בליווי שוטרי מג"ב. מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלו בשטח שילוט אזהרה ומסרו למבצעי העבודות התראה האוסרת על פלישה לשטח וביצוע העבודות, והבהירו לפולשים כי במידה וימשיכו אף ייתבעו להחזיר לקופת המדינה את עלויות הפינוי. המשאית ושני החשודים שנמצאו באותה עת במקום עוכבו לחקירה במשטרה.

כשהבינו הפולשים את נחישות המפקחים וכוחות האכיפה לפנותם מהשטח, ולאחר שנקנסו בגין השלכת פסולת בלתי חוקית, הם הסכימו לפנות בעצמם את הפסולת שהשליכו במקום, בכדי להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם.

מסיגי הגבול ניקו את המגרש באמצעות מחפרון, והשיבו את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים. המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום. בקרוב הקרקע צפויה לצאת לשיווק למגורים.

ערן ליבנה, מנהל מחוז שמירה חיפה - צפון ברשות מקרקעי ישראל, אמר כי "מדובר במגרש שצפוי לצאת לשיווק למגורים עבור תושבי הכפר, יחד עם מגרשים נוספים הצמודים לו. שני תושבים פלשו למגרש והחלו להכשיר לבניה קרקע בשטח של כ-300 מ"ר, כשהם מעכבים בכך שיווק קרקע הנדרשת למגורים לתושבי הכפר. הפולשים נתקלו בנחישות גורמי האכיפה והחליטו לפנות את פלישתם בעצמם, דבר אשר חסך להם ולקופה הציבורית בזבוז משאבים מיותרים. מפקחי הרשות ימשיכו לוודא שקרקעות המדינה אינן הפקר." התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.