ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) סגן שר האוצר לשעבר, אשר ליווה את חקיקת חוק השירות הלאומי בשנים האחרונות, בתגובה לאישור החוק בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית: "השירות הלאומי הינו ערך חשוב בחברה הישראלי וראוי לחזק אותו. לכן הגיע הזמן להסדיר את עבודת מנהלת השירות הלאומי. לאור הגילויים הבעייתיים הרבים שכולנו היינו עדים להם בשנים האחרונות סביב התנהלותן של חלק מעמותות השירות הלאומי, ראוי להדק את הפיקוח ולהסדיר כללים ברורים.

כלים
חה"כ מיקי לוי. צילום: אלעד גוטמן
חה"כ מיקי לוי. צילום: אלעד גוטמן

השירות הלאומי חייב להיות גוף כלל ישראלי ואסור שיהיה שייך למגזר או מפלגה כלשהם. בשנים הקרובות נצטרך להמשיך ולעקוב אחר יישום סעיפי החוק כדי לוודא שהוא אכן משיג את מטרותיו. כולי תקווה כי יוגבר הפיקוח על התערפים שהמדינה משלמת לעמותות והפיקוח על התנהלות העמותות והמנהלת בכללן, כמו כן אני מייחל כי אי הסדרים יעלמו וכי מתנדבי השירות יזכו לתנאים ראויים יותר״.

במהלך העבודה על החוק הגיש חברי הכנסת לוי שורה ארוכה של הסתייגויות מהותיות כדי להדק את הפיקוח ולוודא עבודה תקינה של הרות ועמותות השירות הלאומי: הסתייגויות שהתקבלו:

קציבת כהונת ראש הרשות לשירות לאומי תוגבל ל - 5 שנים.

העלאת סכום העיצום הכספי שיוטל על עמותה שלא תעמוד בדרישות החוק ל - 3000 ש"ח.

דירותיהן של בנות השירות הלאומי ישמשו אך ורק למגוריהן שלהן ולא לקיום אירועים אחרים.

לוועדת ההשגה תצורף אישה לכל תלונה של בן או בת שירות.

ביקשנו לקבוע בחוק כי כל עיסוקה של עמותה המפעילה בני ובנות שירות תהיה בשירות הלאומי ולא רק עיקר עיסוקה כפי שלבסוף נקבע. מדובר בסעיף חשוב שביקש למנוע מצב של שימוש בתשתיות שהמדינה מעמידה לרשות העמותות, לשימושים אחרים.

התקבל כי יוגבל עיסוקה הצדדי של עמותה ל20% מהמחזור הכספי שלה שלא מתבסס על כסף שמגיע מהמדינה במסגרת השירות הלאומי. כמו כן נקבע כי תהיה הפרדה חשבונאית מלאה בין העיסוקים השונים (אם יהיו כאלה) ובנות השירות לא תוכלנה להיות מועסקות באותם פרוייקטים צדדיים גם בזמנן הפנוי.

יו״ר עמותה ומנכ״ל עמותה לא יוכלו להיות חברים בגוף הבוחר של מפלגות. יהיה דיווח ממוחשב ואחיד של כל מתנדבי השירות כדי למנוע רישום כפול של מתנדבים ומעילה בכספי ציבור. התעקשות על 12 חודשי שירות במקום מקרים שהיו נהוגים עד היום במסגרתם מתנדבי השירות שירתו רק 11 חודשים כי למשרדי ממשלה ספציפיים לא היה עבורם עבודה.

ימונה חשב מיוחד רק לתחום הרשות לשירות לאומי - בניגוד למה שהיה עד היום שהחשב היה חשב המשרד שתחתיו חסתה השירות.

יהיה תהליך מוסדר בחוק לכניסת עמותות חדשות להפעלת מתנדבי השירות. המטרה היא לעודד עמותות חדשות להיכנס כדי שתהיה תחרות ושירות טוב יותר למתנדבים.

הסתיגויות שלא התקבלו ונאבק עליהם במליאה:

הגבלה על קבלת שכר של ראש העמותה מעמותות נוספות וממקומות עבודה נוספים כדי לוודא שמרכז עיסוקו תהיה בעמותה.

הכפפת הרשות לשירות הלאומי למשרד ממשלתי קבוע כדי למנוע העברת הרשות ממשרד למשרד על פי זהות מפלגתית.

גוף מוכר שיימצא ויורשע בדיווח שקרי במסמכי תאגיד לא יוכל להמשיך להפעיל בנות שירות והם יחולקו בין הגופים המוכרים האחרים.

שנושאים שונים שיהיה בהם שינוי יובאו לאישור וועדת העבודה של הכנסת כגוף מפקח. לדוגמה: שגופים מוכרים (עמותות מפעילות) ידרשו את אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת - טרם התחלת פעילותם.

בכנסת, בבית הנשיא, בבית המשפט העליון לא יהיו מתנדבים/ות כדי למנוע קשר פוליטי.

מניעת מצב בו מתנדבים/ות במערכת החינוך נותרים 3-5 שבועות ללא תעסוקה בשירות - וזאת כאשר זמן זה נחשב להם חלק מהשירות.

לקבע בחוק את מנהלת השירות הלאומי במשרד אחד כדי למנוע פוליטיזציה כפי שנהוג כיום כאשר המנהלת עוברת בכל פעם למשרד אחר שבו יושב שר מהבית היהודי.

הגבלת מספר המתנדבים בעמותה ל- 3000. כיוון שמדובר על ניהול כוח אדם גדול עם תקציב של למעלה מ- 80 מיליון שח וכן על מנת לאפשר לעוד גופים חדשים להיכנס.