חה"כ מיקי לוי (יש עתיד) סגן שר האוצר לשעבר, אשר ליווה את חקיקת חוק השירות הלאומי בשנים האחרונות, בתגובה לאישור החוק בקריאה שנייה ושלישית: "אני מברך על אישור החוק במליאת הכנסת ושמח שעיקר התיקונים שהצעתי אכן נכנסו לחוק ויגבירו הפיקוח.

כלים
חה"כ מיקי לוי. צילום: אלעד גוטמן
חה"כ מיקי לוי. צילום: אלעד גוטמן

השירות הלאומי הינו ערך חשוב בחברה הישראלי וראוי לחזק אותו. לכן הגיע הזמן להסדיר את עבודת מנהלת השירות הלאומי. לאור הגילויים הבעייתיים הרבים שכולנו היינו עדים להם בשנים האחרונות סביב התנהלותן של חלק מעמותות השירות הלאומי, ראוי היה להדק את הפיקוח ולהסדיר כללים ברורים. השירות הלאומי חייב להיות גוף כלל ישראלי ואסור שיהיה שייך למגזר או מפלגה כלשהם. בשנים הקרובות נצטרך להמשיך ולעקוב אחר יישום סעיפי החוק כדי לוודא שהוא אכן משיג את מטרותיו. תם ולא נשלם".

במהלך העבודה על החוק הגיש חברי הכנסת לוי שורה ארוכה של הסתייגויות מהותיות כדי להדק את הפיקוח ולוודא עבודה תקינה של הרות ועמותות השירות הלאומי: תיקוני חוק מרכזיים שהתקבלו: קציבת כהונת ראש הרשות לשירות לאומי אשר תוגבל ל5 שנים.

העלאת סכום העיצום הכספי שיוטל על עמותה שלא תעמוד בדרישות החוק ל3000 שח.

דירותיהן של בנות השירות הלאומי ישמשו אך ורק למגוריהן שלהן ולא לקיום אירועים אחרים.

לוועדת ההשגה תצורף אישה לכל תלונה של בן או בת שירות.

ביקשנו לקבוע בחוק כי כל עיסוקה של עמותה המפעילה בני ובנות שירות תהיה בשירות הלאומי ולא רק עיקר עיסוקה כפי שלבסוף נקבע. מדובר בסעיף חשוב שביקש למנוע מצב של שימוש בתשתיות שהמדינה מעמידה לרשות העמותות, לשימושים אחרים.

התקבל כי יוגבל עיסוקה הצדדי של עמותה ל18% מהמחזור הכספי שלה שלא מתבסס על כסף שמגיע מהמדינה במסגרת השירות הלאומי.

כמו כן נקבע כי תהיה הפרדה חשבונאית מלאה בין העיסוקים השונים (אם יהיו כאלה) ובנות השירות לא תוכלנה להיות מועסקות באותם פרוייקטים צדדיים גם בזמנן הפנוי.

יו״ר עמותה ומנכ״ל עמותה לא יוכלו להיות חברים בגוף הבוחר של מפלגות.

יהיה דיווח ממוחשב ואחיד של כל מתנדבי השירות כדי למנוע רישום כפול של מתנדבים ומעילה בכספי ציבור.

התעקשות על 12 חודשי שירות במקום מקרים שהיו נהוגים עד היום במסגרתם מתנדבי השירות שירתו רק 11 חודשים כי למשרדי ממשלה ספציפיים לא היה עבורם עבודה.

ימונה חשב מיוחד רק לתחום הרשות לשירות לאומי - בניגוד למה שהיה עד היום שהחשב היה חשב המשרד שתחתיו חסתה השירות.

יהיה תהליך מוסדר בחוק לכניסת עמותות חדשות להפעלת מתנדבי השירות. המטרה היא לעודד עמותות חדשות להיכנס כדי שתהיה תחרות ושירות טוב יותר למתנדבים.

עיקר התיקונים שלא התקבלו: לקבע בחוק את מנהלת השירות הלאומי במשרד אחד כדי למנוע פוליטיזציה כפי שנהוג כיום כאשר המנהלת עוברת בכל פעם למשרד אחר שבו יושב שר מהבית היהודי.