אמנסטי אינטרנשיונל: על בית המשפט העליון לדחות את האפליה המובנית בחוק האזרחות והכניסה לישראל שמונעת איחוד משפחות פלסטיניות תנועת זכויות האדם העולמית אמנסטי אינטרנשיונל קראה לרשויות בישראל לדחות את חוק האזרחות והכניסה לישראל המפלה, שמונע את איחודן של אלפי משפחות פלסטיניות.

כלים
אבו מאזן (מחמוד עבאס) יושב ראש הרשות הפלסטינית
אבו מאזן (מחמוד עבאס) יושב ראש הרשות הפלסטינית

לקראת הדיון בבית המשפט העליון בנושא מחר, 14 שנה לאחר אימוץ החוק בהוראת שעה, אומרים באמנסטי אינטרנשיונל כי ישראל לא יכול להוסיף להשתמש בנימוק הביטחוני כדי להצדיק אפליה גזעית ממוסדת.

אמנסטי קראה בעבר לרשויות בישראל לדחות את החוק ולחזור לקלוט בקשות לאיחוד משפחות ולבחון אותן בהליך ראוי והוגן. בעתירות שהוגשו נגד החוק בעבר (ב-2006 וב-2012) קבעו שופטי בית המשפט העליון כי החוק מפר את זכויות האדם והשפיע על חיי המשפחות באופן בלתי מידתי, אבל בחרו על פני עקרון זה את הנימוק הביטחוני.

בפעולות אלה מפירה ישראל את התחייבויותיה לחוק ההומניטרי הבינלאומי ולחוקי זכויות האדם הבינלאומיים.

www.amnesty.org.il