"התנועה למדינה יהודית", על פינוי הישוב עמונה: העם היהודי בארץ ובתפוצות מבכה את האסון הנורא של גירוש יהודים מארצם. "מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ" צריך לזכור שמשחר ההיסטוריה היו יהודים שכל ייעודם היה לחתור תחת עמם ומולדתם, כך שביום זה מתנוסס דגל שחור מעל בית המשפט העליון על שהעדיף לתת לגיטימציה לארגוני שמאל קיצוניים מאשר לאזרחים שהם מלח הארץ.

דגל ישראל
דגל ישראל
אנו קוראים לחברי הכנסת לשנות במידי את שיטת בחירת השופטים ולעצור את השתלטות השמאל הקיצוני על בתי המשפט. אותו בית משפט שאחראי לטראומות של מאות משפחות שזיכרונותיהם, בתיהם ואדמתם הושחתו. ליבינו עם תושבי עמונה היקרים שנאלצים לעזוב היום את ביתם ואדמתם וללכת אל הלא נודע. "עוֹד תִּטְּעִי כְרָמִים בְּהָרֵי שֹׁמְרוֹן נָטְעוּ נֹטְעִים וְחִלֵּלו"

אודות התנועה למדינה יהודית:

מטרות העמותה:ביצוע פעילות ציבורית ומשפטית לחיזוק חוסנה, זהותה, אופייה וערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית.הצורך בהקמת העמותה נובע מהכרסום שחל ביתר שאת בעשור האחרון באופייה היהודי של ישראל, המתבטא בהתנגשויות חברתיות סביב נושאי הליבה בסוגיות של דת ומדינה, חינוך יהודי, שוויון בנטל, ועוד. הרחבת היקף ההתערבות השיפוטית בסוגיות הנוגעות לאופייה היהודי של ישראל, הביאה לחוסר אמון בפסיקת בית המשפט העליון מצד ציבור רחב של שומרי מצוות והציבור המסורתי.

העמותה רואה חשיבות בקידום עקרונות היסוד של מדינת ישראל בכך שהמדינה היא יהודית והבית הלאומי של העם היהודי, בה הוא מממש את שאיפתו להגדרה עצמית על-פי מורשתו הדתית, התרבותית וההיסטורית. ישראל היא גם מדינה בעלת משטר דמוקרטי, המכבד את זכויות האדם ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.היהדות היא שמעניקה את הצד התוכני של ישראל כמדינה יהודית, באמצעות ערכים כמו: צדק חברתי, היחס לחלש, חינוך יהודי, משפט עברי, הגינות מסחרית, שבת וחגי ישראל, הלוח העברי, ועוד. לכן העמותה תפעל בנושאים העולים על סדר היום הציבורי, במטרה לשמור על הצביון היהודי של ישראל, במישורים הבאים: • המשפט העברי ישמש כמקור השראה דומיננטי לחקיקה ולפסיקה.

קידום המצע הפרלמנטרי לכינונם של חוקי יסוד, המכירים בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.• הכרה בישובים קהילתיים כזכאים לשמור על תרבותם, שפתם ומורשתם.

שמירה על הגדרת אופייה היהודי של ישראל בחוקה העתידית של המדינה.• שמירה על הצביון הראוי במקומות הקדושים לעם היהודי.• שמירה על היקף סמכויות השיפוט של בתי הדין הרבניים, ממלכתיים ופרטיים, ברוח ההולמת את היהדות לדורותיה.

ייחוד השבת וחגי ישראל בפרהסיה הישראלית: צמצום פעילות התחבורה הציבורית בשבת, מניעת התרחבות הפעילות המסחרית-צרכנית מימי החולין אל יום השבת, ועוד.• צידוד בהליכי גיור על-פי ההלכה היהודית, שקיימה את עמנו במשך דורות רבים.

חיזוק ערכי המשפחה היהודית (התכנסות סביב שולחן השבת, הסברה נגד ההתבוללות בישראל, המסתננים ומול התופעות של "משפחה חדשה").• חיזוק המורשת הדתית, התרבותית וההיסטורית של העם היהודי.

הגברת לימודי תולדות העם היהודי, מורשתו ומסורתו במוסדות החינוך היהודי.

קידום יצירתם האמנותית של תכני יהדות בעולם הקולנוע, הספרות והתרבות.

צידוד בפיקוח הולם על ענייני הכשרות והצניעות במרחב הציבורי.• התנגדות לביצוען של המתות חסד אקטיביות.

פעילויות לגיטימיות שיבטאו את זהותה היהודית של ישראל.• לעמוד על המשמר מפני פגיעות בכבוד האדם (המאמין) ובכללו כבוד המת.

שמירה על הסטאטוס קוו בענייני דת ומדינה, בנסיבות המתאימות.• צמצום סמכויות השפיטה של בג"ץ, בדרך של חקיקה ראשית, בענייני דת ומדינה.העמותה תקדם את מטרותיה באמצעות עידוד תמיכה והשתתפות בפעילויות העולות בקנה אחד עם מטרותיה ובכפוף לחוק, בדרכים הבאות:

פנייה לגורמים המוסמכים ברשויות המדינה לאכוף את סמכויותיהם בהתאם לדין.

הגשת עתירות לבג"ץ, לפי הצורך והסיכוי המשפטי.• הושטת סיוע משפטי חינם לאזרח יהודי-דתי עקב פגיעה בחופש הדת שלו.• הגשת בקשות להצטרף כ"ידיד בית המשפט" בהליכים הנוגעים למטרות העמותה.• עריכה ופרסום של מחקרים משפטיים וניירות עמדה למחוקקים ולציבור הרחב.

עזרה לחברי הכנסת בניסוח הצעות חוק המשקפות את מטרות העמותה.• הוצאה לאור של קבצי מאמרים משפטיים על סוגיות ציבוריות שנויות במחלוקת, שישפיעו על עיצוב פניה של פסיקת בג"ץ.

פעילות בכל דרך חוקית אחרת להגשמת מטרותיה.