ראש הממשלה בנימין נתניהו במפגש עם תלמידות ותלמידים מצטיינים בתכניות הסייבר: "לפני האקזיט הגדול בואו לתרום למדינה - זוהי נקודת זמן קריטית". במפגש הוכרז על הקמת מוקד לאומי ראשון מסוגו לחינוך ולמידה בתחום הסייבר אשר יוקם בעלות של 24 מיליון ש"ח בשיתוף מטה הסייבר במשרד רה"מ, קרן רש"י ושותפים נוספים, זאת במסגרת כנס "סייברטק" הבינלאומי שמתקיים במרכז הירידים בתל אביב.

רה"מ נתניהו: "לפני האקזיט הגדול בואו לתרום למדינה - זוהי נקודת זמן קריטית"
רה"מ נתניהו: "לפני האקזיט הגדול בואו לתרום למדינה - זוהי נקודת זמן קריטית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם תלמידות ותלמידים מצטיינים מתכניות הסייבר של ישראל. 'מגשימים', 'גבהים' ו'אודיסאה'. ראש הממשלה אמר לילדים: "יש לנו עניין לאומי בתחום הסייבר, זהו תחום היוצר הזדמנויות מצד אחד ובעיות מצד שני. לנו כמדינה יש אינטרס לאומי להוביל בו זאת ניתן לראות לפי אלפי המבקרים שהגיעו לאירוע מכל רחבי העולם. אנו עושים כל שביכולתנו ואתם התלמידים צריכים להעצים אותנו עם הסקרנות שלכם. דבר זה ישליך עליכם, על המדינה ועל הכלכלה שלנו. השנים שלכם בשירות הביטחון יהיו שנים יקרות מפז לביטחון המדינה ולביטחון כולנו. אני מעודד אתכם להתפתח בשני הנתיבים של שרות ותרומה למדינה, ובהמשך פיתוח כלכלי עצמאי. אתם תורמים למדינה וזוהי הזכות שלכם להיות בעמדה הזו, והזכות הזו מייצרת מחויבות - תנו לנו כמה שנים למדינה".

במפגש השתתפו גם ד"ר אביתר מתניה ראש מערך הסייבר הלאומי, יעקב נגל ראש המטה לביטחון לאומי, אלי גרונר מנכ"ל משרד רה"מ, פרופ' אבי שמחון ראש המועצה הלאומית לכלכלה ובכירים נוספים.

במפגש הכריזו על הקמת מוקד לאומי ראשון מסוגו לחינוך בתחום הסייבר יחד עם מערכות הביטחון והאקדמיה. עלות הקמת המוקד החדש והפעלתו תעמוד על 24 מיליון ₪ לחמש השנים הקרובות. מימון הקמתו יתחלק בין מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, קרן רש"י ושותפים נוספים שיצטרפו למיזם.

המוקד הלאומי לחינוך הוא פרי עבודתם של מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ביחד עם קרן רש"י. במסגרת המיזם המשותף יוקם גוף חדש, מוקד לאומי לחינוך ולמידה בתחום הסייבר, שייפתח תכניות חדשות ללימוד סייבר לבני נוער ולאוכלוסיות ייעודיות כמו גם, בהכשרת כוח אדם להוראת המקצוע. מטרת המוקד היא לחזק שיטות לימוד קיימות ופיתוח תכני הדרכה, זאת כדי להגביר את כמות קבוצות האיכות של מומחי הסייבר שבעתיד ישתלבו במערכת הביטחון, בתעשייה ובאקדמיה בישראל. ההחלטה להקים את המוקד באה על רקע הצורך ההולך וגובר בשמירה על רמת מצוינות בקרב תכניות החינוך וההכשרה הקיימות כיום בתחום הסייבר ובהגדלת איכות ומספר אנשי ההדרכה בתחום.

המוקד החדש יספק את שירותיו לתכניות הסייבר הקיימות והמתהוות. פעילותו תתמקד בארבעה תחומים עיקריים: האחד יעסוק בפיתוח תכניות לימוד לאומיות ופורמטים חינוכיים חדשים, בדגש על הכשרות וירטואליות בסביבת עבודה ממחושבת מתקדמת לילדים, לנוער ולאקדמאים צעירים בתחומי הסייבר; התחום השני יתמקד בהכשרת סגלי הדרכה והוראה בתחומי הסייבר, הכוללת תמיכה מקצועית פעילה בצוותים קיימים, פתיחת מסלולי קידום עבורם במערך הדרכת הסייבר ובהמשך בשילובם בתעשייה; תחום נוסף ישים דגש על הקמת בסיס ידע מקצועי בתחומי הוראת הסייבר והפדגוגיה בתחום, לצד קידום מחקר בנוגע לדרכים לפיתוח ההון האנושי בזירות הטכנולוגיה והסייבר בישראל; התחום הרביעי נוגע לפיתוח ותיקוף של תהליך המיון בתכניות השונות. כמו כן, מדידה והערכה של התכניות השונות על מנת להעריך אפקטיביות, יעילות ואיכות לשם שיפור מתמיד.

ניהול המוקד יופקד בידי מנהל המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י, שגיא בר. ועדת היגוי משותפת למטה הסייבר הלאומי, קרן רש"י והשותפים הנוספים שייקחו חלק במיזם, תלווה את תהליך ההקמה, תגדיר תקציב שנתי ותעקוב אחרי עמידה ביעדי העבודה של המוקד. בוועדה חברים גם משרד החינוך ומשרד הביטחון. בנוסף, ישלב המוקד חוקרים מובילים בתחומי הוראת המדעים והטכנולוגיה בתהליכי ההערכה והבנייה של תכנית ושיטות הוראת הסייבר שהוא מפתח. עוד תיבחן האפשרות לייצר שיתופי פעולה לפיתוח התכנים עם אוניברסיטת מחקר שתיבחר, על בסיס האיכות האקדמית שלה בתחומי מדעי המחשב והסייבר, לצד ניסיונה בהוראה מדעית-טכנולוגית לבני נוער ולאנשי מקצוע.