בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירת מרכז עדאלה, המוקד להגנת הפרט, אלמדיר ו- DCI (התנועה העולמית להגנה על ילדים- סניף פלסטין) בדרישה לבטל תיקון לחוק העונשין השולל גמלאות סוציאליות (קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה ומזונות) מהורים לאסירים פלסטינים קטינים, אשר הורשעו בעבירות המסווגות כביטחוניות או "ממניעים לאומניים".

כלים
תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

העתירה נדונה בפני המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין, השופט עוזי פוגלמן והשופטת ענת ברון. בהחלטתם כתבו השופטים כי " על פני הדברים אין לכאורה מתאם שויוני בין הקטינים בהם עסקינן לבין, למשל, קטינים במשפט הפלילי ה'רגיל', ומכאן טענת ההפליה. כמו כן יש ליתן את הדעת להיבטים נוספים שעלו בדיון, לרבות העירוב בין המישור הפלילי למישור הסוציאלי, והאכסניה המתאימה למאבק בתופעות ידוי האבנים..." השופטים קבעו כי המדינה כי תגיש את תגובתה לצו בתוך 45 ימים.

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה אמרה לאחר הדיון כי "השלילה האוטומטית של גמלאות סוציאליות מההורים של ילדים שמיידים אבנים, נועדה ככלי נקמה וענישה נגד ילדים שמרביתם ממזרח ירושלים.

השימוש בגמלאות שתכליתן הוא אוניברסאלי וסוציאלי כדי לנקום בהורי הילדים הינו פסול וגורף ומנוגד לעקרונות המהותיים ביותר של דיני עונשין שמחייבים בחינה אינדיווידואלית של כל מקרה לגופו. התוצאה המפלה של שלילת גמלאות סוציאליות מילדים פלסטינים המיידים אבנים ואי שלילתה מילדים שמבצעים עבירות פליליות חמורות יותר כמו רצח, אונס וסחר בסמים, מייצרת הלכה למעשה דין פלילי אחד לילדים ערבים ודין פלילי אחר לילדים יהודים."