התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה למניעת המשך כהונתו כשר התקשורת ושר החוץ. התנועה לאיכות השלטון עתרה היום לבג"ץ כנגד ראש הממשלה והיועמ"ש בבקשה למתן צו על תנאי אשר יורה לראש הממשלה לפרוש מתפקידו כשר התקשורת וכשר החוץ.

איכות השלטון עתרה לבג"צ כנגד ראש הממשלה נתניהו והיועמ"ש
איכות השלטון עתרה לבג"צ כנגד ראש הממשלה נתניהו והיועמ"ש

זאת לנוכח תום מועד ההתראה לפני ביטול אשר ניתנה למדינה במסגרת בג"ץ "יש עתיד", נוכח הפגיעה בעקרון המשילות ובאינטרס הציבורי ונוכח חוסר הסבירות הקיצוני בכך שראש הממשלה מחזיק למעלה מ-18 חודשים בתיקים אלו, במקום להפקיד שרים על משרד התקשורת ועל משרד החוץ וליתן להם את מלוא הסמכויות לנהל את המשרדים, נוכח האתגרים העומדים לפתחם.

כמו כן, מבקשת התנועה מבית המשפט צו על-תנאי המורה לראש הממשלה לפרוש מתפקידו כשר התקשורת נוכח ניגודי העניינים הרבים בהם הוא מצוי כשר התקשורת, שבגינם מנוטרל הוא מלהפעיל סמכויות בתחומים נרחבים מתחומי האחריות של משרד התקשורת כך שלמעשה תפקידו מתרוקן מתוכן.

בנוסף, מבקשת התנועה מתן צו על-תנאי המורה לראש הממשלה לפרוש מתפקידו כשר התקשורת עקב הפגיעה הקשה באמון הציבור, הפגיעה הקשה במשרד התקשורת וחוסר הסבירות הקיצוני שבהמשך כהונתו וריכוז הסמכויות לקבלת החלטות בתחום התקשורת, נוכח החשדות לכאורה העולים נגדו בעת האחרונה ביחס לניצול מעמדו לפגיעה בשוק התקשורת ולביצוע מניפולציות לרתום את גופי התקשורת השונים לחיזוק מעמדו.

התנועה לאיכות השלטון מבקשת גם מבית המשפט בעתירה ליתן צו ביניים כנגד ראש הממשלה אשר יורה לו להימנע מקבל החלטות מכוח מעמדו כשר התקשורת וזאת עד להכרעה בעתירה או עד לסיום החקירה או ההליך הפלילי בעניינו, נוכח הפגיעה הקשה במשרד התקשורת ובאמון הציבור בו בתקופת הביניים.

מטרת העתירה למנוע המשך כהונתו המקבילה של מר נתניהו כראש ממשלת ישראל, כשר התקשורת וגם כשר החוץ, זאת לאור חוסר הסבירות הקיצוני שבכהונה זו.

חוסר הסבירות נובע מריבוי הכובעים בהם מחזיק ראש הממשלה, דבר אשר יוצר אי יכולת ממשית למלא אחר תפקידים כל כך משמעותיים בעת ובעונה אחת וכך נפגע עקרון המשילות ונפגע האינטרס הציבורי.

זאת ועוד, ניגודי העניינים הרבים והמסועפים בהם מצוי ראש הממשלה הפכה אותו למנוטרל מפעילות משמעותית של משרד התקשורת. כך לדוגמה, קשריו עם משרד עורכי הדין א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' וקשריו עם מר שאול אלוביץ', בעל השליטה ב"קבוצת בזק" – הביאו להסדרי ניגוד עניינים אשר מגבילים באופן ניכר את מר נתניהו והופכים את תפקודו כשר תקשורת לבלתי אפשרי, אשר פוגעים באינטרס הציבור.

בנוסף לכל אלו, בעת האחרונה נחשף הציבור לחשדות חמורים ביותר כלפי ראש הממשלה לפיהם, לכאורה, ניצל את מעמדו לרתום כלי תקשורת לצרכיו. חשדות אלו מרסקים את אמון הציבור בהתנהלותו של ראש הממשלה כשר ומטילים על כף המאזניים נסיבות כבדות משקל נוספות שמחייבות את הפסקת כהונתו כשר, לאלתר.

חשדות פליליים אלו והחקירה המתנהלת כנגדו, מעלים חשש כי מר נתניהו מצוי בקשרים אישיים ובעייתיים עם בכירים נוספים בגופי התקשורת השונים. מחקירות אלו עולה החשד כי נתניהו ניסה להתערב באופן אקטיבי בהתנהלות גופי תקשורת רבים בכך שניסה לפעול להגבלת תפוצת עיתון "ישראל היום" ולהגדלת כוחה של קבוצת "ידיעות אחרונות" בתמורה לסיקור פחות עוין. התנהלות זאת ופרשיות נוספות מותירות רושם של שר תקשורת המנסה לנצל את כוחו ואת גופי התקשורת בישראל לצרכיו האישיים. ברי כי מצב דברים זה פוגע פגיעה אנושה באמון הציבור בכשירות עמידתו של מר נתניהו בראש משרד התקשורת.

כל אחד מבין טעמים אלו, לא כל שכן כוחם המצטבר, הופכים את כהונת ראש הממשלה במקביל לכהונתו כשר התקשורת ושר החוץ (אולם במיוחד משרד התקשורת) לבלתי סבירה באופן קיצוני. היום, ולאחר תום מועדה של התראת הבטלות שניתנה לפני כתשעה חודשים בפסק דין יש עתיד, אין מנוס מכך שמר נתניהו יפרוש מתפקידיו כשר וימנה תחתיו שרים אחרים, במטרה לאפשר תפקוד יעיל ומיטבי של המשרדים הללו ולקומם את אמון הציבור בהגשמת האינטרס הציבורי עליהם הם מופקדים.