אלה הדברים שיעלה הבוקר סגן השר לשתפ"א ח"כ איוב קרא לפני ראש הממשלה בישיבת שרינו כדי שיהיה תיאום לפניה של כל שרינו לשר הביטחון לפי המנוסח בזאת : " אני פונה אליך שר הביטחון כאח שכול, נכה וקצין במיל' בצה"ל, שרואה בחיילי צה"ל בניו, בדרישה לתת הוראה לרמטכ"ל למחול מיידית על פסק דינו של סמל אלאור אזריה.

כלים
סגן השר לשתפ"א ח"כ איוב קרא
סגן השר לשתפ"א ח"כ איוב קרא

על פי סעיף 1 בחוק יסוד: הצבא, צה"ל כפוף למרות הממשלה. השר הממונה על הצבא מטעם הממשלה הוא שר הביטחון. עם פי סעיף 55 בתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 רשאי הרמטכ"ל למחול גזר דין על כל חייל בכל זמן. בימים האחרונים קיבלת פניות מראש הממשלה, מהשרה לתרבות וספורט, משר החינוך, משר הפנים, משר החקלאות ומשרים רבים אחרים, אשר ביחד עם 70% מאזרחי המדינה (לפי סקר שנערך על ידי "ישראל היום"), מבקשים לחון את סמל אלאור אזריה.

מאחר וראש הממשלה ורוב שרי הממשלה ביקשו לחון את אלאור אזריה, ואיש משרי הממשלה לא הביע כל התנגדות לכך, ניתן לראות בכך הפעלת מרות הממשלה על הצבא והרמטכ"ל למחול על פסק הדין בעניין סמל אלאור אזריה. חובתך להפעיל את מרות הממשלה על הרמטכ"ל בעניין זה אינה נתונה לשיקול דעת או לכל שיהוי.

להזכירך כי אתה עצמך הודעת ביום 4.1.17 ש"מערכת הביטחון תסייע לחייל ולמשפחתו בכל מה שאפשר לבוא לקראתו, לסייע ולהקל".

הינך מתבקש לקיים את דבריך.

לפיכך הינך נדרש להורות לרמטכ"ל להפעיל מיידית את סמכותו לפי סעיף 55 בתקנות ההגנה ולמחול על פסק דינו של סמל אלאור אזריה.

הינך מתבקש לפעול כנדרש לעיל לא יאוחר מיום א' 15.1.17. בהעדר הוראה מצידך כאמור, אשקול פניה לערכאות להפעלת הוראות חוק יסוד: הצבא, בכל הנוגע להפעלת מרות הממשלה על הרמטכ"ל בעניין סמל אלאור אזריה, ללא כל שיהוי נוסף."