תנועת איכות השלטון לוועדה למינוי בכירים בשירות המדינה: הישארו עצמאיים ומקצועיים ואל תשנו דעתכם שלא למנות את יאיר שמיר ליו"ר תע"א בעקבות קבלת הממשלה את הסתייגותו של שר הביטחון, חה"כ אביגדור ליברמן, לפיה ניתן למנות את מר יאיר שמיר ליו"ר התעשייה האווירית, פנתה התנועה לאיכות השלטון לוועדה למינוי בכירים להמשיך ולעמוד על מקצועיותה ועל עצמאות שיקול דעתה שלא למנות את מר שמיר ליו"ר תע"א, בין היתר בשל המלצותיה הקודמות ועל סמך סוגיות נוספות שלא נשקלו במלואן.

כלים
ההגנה על האינטרס הציבורי. תמונה: אילוסטרציה
ההגנה על האינטרס הציבורי. תמונה: אילוסטרציה

רקע: חרף המלצותיה החשובות של הוועדה שלא למנות את מר שמיר ליו"ר תע"א, חרף הסתייגויותיהם של בכירים במערכת המשפטית וברשות החברות הממשלתיות, קיבלה הבוקר הממשלה החלטה לקבל את הסתייגותו של השר ליברמן וקבעה כי מר שמיר הוא בעל כישורים מיוחדים, לכאורה, המאפשרים את מינויו כיושב ראש בתע"א, זאת על אף הזיקה הפוליטית והאישית של מר שמיר. עוד קבעה הממשלה כי מר שמיר יתפטר מתפקידו כיו"ר נת"ע אך זאת רק בעוד מספר חודשים כך שככל שמינויו יאושר בסופו של יום, אכן תהיה חפיפה בין שני התפקידים.

החלטת ממשלה זו סותרת באופן מובהק את תכלית הוראות חוק החברות הממשלתיות שנועדו לוודא כי מי שימונה לתפקיד בכיר בחברה ממשלתית יהיה נקי מניגודי עניינים ויהיה האדם המתאים ביותר לתפקיד מבחינה מקצועית.

לא זו אף זו, החלטת ממשלה זו פוגעת פגיעה קשה בשיקול דעתה ובעצמאותה של ועדת המינויים ומבקשת, הלכה למעשה, לבטל את החלטותיה ולהופכה לכלי ריק שעה שכל המלצה מקצועית ואוביקטיבית שזו מקבלת יכולה להשתנות בהינף יד על ידי שרים אשר הוצהר לגביהם, על ידי מר שמיר עצמו, כי הוא בעל זיקה כלפיהם.

בנסיבות אלו קוראת התנועה לאיכות השלטון לוועדת המינויים להמשיך ולעמוד על מקצועיותה ועל עצמאות שיקול דעתה ולא לשנות מהמלצתה שלא למנות את מר שמיר ליו"ר תע"א, זאת בין היתר, על סמך המלצותיה הקודמות וכן, על סמך סוגיות נוספות שלא נשקלו במלואן כגון, היעדר מקום בדירקטוריון החברה, תפקודו של מר שמיר בכהונתו בעבר כיו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית ועוד. רק כך יובטח כי מי שימונה ליו"ר תע"א יהיה האדם המתאים ביותר ורק כך תובטח ההגנה על האינטרס הציבורי שבשמירה על טוהר המידות והמינהל התקין.