אם לילד אלרגני: "חברות הביטוח מנצלות את חוסר המודעות של ההורים" במהלך דיון סוער בנושא ביטוח לילדים החולים במחלות כרוניות עלה כי אלה אינם מבוטחים באופן זהה לכלל הילדים במוסדות מערכת החינוך. מנהל סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה: "יש פרשנויות שונות". נציג משרד החינוך: "השלטון המקומי אמון על הביטוח". יו"ר הוועדה, ח"כ יפעת שאשא ביטון: "דורשת התחייבות שכל הילדים מבוטחים ללא סייגים"

ח"כ יפעת שאשא ביטון "אם זה צריך להיות בחקיקה נעשה זאת"
ח"כ יפעת שאשא ביטון "אם זה צריך להיות בחקיקה נעשה זאת"

הוועדה לזכויות הילד קיימה היום (ב') דיון בנושא 'ביטוח לילדים חולים במחלות כרוניות', הדיון התקיים במסגרת הצעות לדיון מהיר של חברי הכנסת אלהרר קארין אלהרר, איציק שמולי ויו"ר הוועדה לזכויות הילד, יפעת שאשא ביטון. הדיון עסק במצב במסגרתו ילד הנפצע בבית הספר כתוצאה ממחלה ממנה הוא סובל איננו מבוטח או מבוטח חלקית.

יו"ר הועדה ח"כ יפעת שאשא ביטון (כולנו): "החלטנו לקיים את הדיון על מנת לבחון את סוגיית הפן הביטוח שניתן לילדים עם בעיות כרונית. מספר לא מבוטל של ילדים נעדר מהכיסוי הביטוחי באופן בלתי מתקבל על הדעת. אני רוצה לדעת בבירור מהו הערוץ שבו אנחנו צריכים לעשות את השינוי, אם זה צריך להיות בחקיקה נעשה זאת".

ח"כ קארין אלהרר: "אנו נמצאים ביום המיוחד לזכויות אנשים עם מוגבלויות, לכל תלמיד בישראל אמור להיות כיסוי ביטוחי ע"פ סעיף החוק שקובע שכל תלמיד ותלמידה צריכים להיות מבוטחים, זאת במסגרת הפוליסה והביטוח שמוענק מהרשות המקומית. התשלום נגבה מההורים במסגרת תשלומי ההורים כפי שקבעה הכנסת, ומול כך חברות הביטוח טוענות שהן לא מבטחות סוג מסוים של תאונות, לא מובן למה ובאילו מקרים מדובר".

חדווה קולפינצקי, מחלקת ביטוח בריאות וסיעוד במשרד האוצר: "לגבי הסוגיה הביטוחית הגענו לכאן כתומכים, אנחנו לא מתערבים בשיקול הדעת בין בעל הפוליסה לבין המבוטחים. אנחנו חושבים שצריכה להתקבל החלטה ערכית לסבסד את ביטוח החולים ואנחנו תומכים בהחלטה שכן".

מאיר ממן מנהל גף תקציב וביטוח במשרד החינוך: "תפקידו של משרד החינוך הוא להביא לוועדת החינוך של הכנסת לאישור את גביית הפרמיה במסגרת תשלומי הורים. אנחנו לא נותנים הנחיות לשלטון המקומי הוא מוציא את המכרז בעצמו והוא אמון על הביטוח".

אופיר יהונתן מנהל סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה במרכז השלטון המקומי: "השנה נעשה מהלך היסטורי - עד היום תלמידים שונים שילמו מחירי ביטוח שונים. החל מהשנה הנוכחית נקבע מנגנון שונה ושוויוני לכל תלמידה ותלמיד במדינת ישראל, עבר חוק של ח"כ מרגי שאומר שהחל משנת הלימודים הנוכחית כל התלמידים יבוטחו כקולקטיב אחד".

כשנשאל לגבי תנאי מגביל במכרז עבור ילדים עם מחלות כרוניות, השיב יהונתן: "אין לי תשובה חד משמעית. יש פה פרשנויות שונות".

ח"כ שאשא ביטון: "זה בדיוק נופל בתפיסה של חוסר אמון הציבור. הרי כולנו משלמים במסגרת תשלומי הורים והרבה פעמים כשאנחנו רוצים לקבל את המענה מחברות הביטוח, ישנם כל מיני סייגים שאותם אנחנו מגלים רק לאחר מקרה מפאת חוסר שקיפות של חברות הביטוח. והשאלה הנשאלת היא האם כולם מבוטחים? מה האחריות שלנו כמדינה?"

אודליה אלבו אמא לילד אלרגי: "כספי הפרמיה נגבית מההורים ואותם הם מעבירים לרשות המקומית, האחרונה לוקחת את הכספים ולא מכסה אותם בביטוח מלא. משרד החינוך אמור לחנך לשיווין וקבלת האחר ובפועל זה לא קורה והאפליה מתחילה מכם. תנאי המרכז היום אינם פועלים כמטריה שמכסה את כלל הילדים. חברות הביטוח מנצלות את חסר המודעות של ההורים. אין גילוי נאות ולא מיידעות אותנו לגבי פרטים חשובים אנחנו לא מקבלים פוליסות ביטוח הביתה. אנחנו מגלים פרטים חשובים באקראי, ולכן כרגע המצב הוא שהשלטון המקומי מפלה ילדים".

חה"כ קארין אלהרר: "מצד אחד יש ספק לגבי היכולת של הפוליסה לתת מענה לאותם ילדים עם בעיות בריאותיות מצד שני משרד הבריאות צריך לדאוג לכך אבל גם שם לא ממנים את זה".

אמיתי שוחט מנהל תחום שילוב בחינוך בנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים: "מודגם כאן התפר הדק שבין משרד החינוך לשלטון המקומי ונשאלת השאלה מי כאן האחראי? משום שאנחנו מדברים על הנגשה של תלמידים לבי"ס. כולנו יודעים שהורה לא ישלח את הילד שלו לבית הספר אם הוא לא מכוסה וכן יש כאן אמירה ערכית מאוד גדולה - המטרה שלא ייוצר הפער הזה".

ח"כ שאשא ביטון סיכמה את הדיון: "האמירה הראשונה והאחרונה היא ברורה: כל הילדים במערכת החינוך צריכים להיות מבוטחים בסכום של 49 ₪ נקודה, ללא סייגים. אני מבקשת לקבל מסמך כתוב על כך. יצוין שאין תהליך של שקיפות לגבי אותם ילדים עם בעיות כרוניות. אני דורשת ממשרד החינוך שלכל ילד שנפצע יהיה זכאי לפינוי באמבולנס. יש מחדל מבחינת השיוויון במערכת, יש הורים ששילמו הרבה זמן ולא קיבלו את הביטוח המלא. יש תלמידים במערכת החינוך שלא מבוטחים בגלל חוסר שקיפות וסייגים. מלבד זאת, אני מברכת את האוצר על התמיכה לסבסוד של כלל החולים ללא קשר למצבם הבריאותי".