ועדת המשנה לתקנות הנגישות דנה בחובת הנגישות במוסדות חינוך. הדיון בוועדה התקיים לאורו של צו ביהמ״ש, שנזף חמורות במשרדי הממשלה על הסחבת במימוש התקנות, ודרש להעביר לכל הפחות תקנות אלה עד ה- 15 בנובמבר 2016.

כלים

יו״ר ועדת המשנה לנגישות, חה״כ אילן גילאון, בדיון הוועדה על תקנות הנגישות במוסדות חינוך: ״הנגישות חשובה יותר מהיהדות והמתמטיקה גם יחד. לא ייתכן שבשנת 2016 מוסדות חינוך לא נגישים ייבנו בישראל.״

גילאון אמר את הדברים בהתייחס לדיון עם נציגי משרדי החינוך והפנים בנוגע לתקנות שנדונו על תכנון ובנייה של מוסד חינוכי חדש.

בעוד שנציגי משרדי החינוך והפנים ניסו להמשיך את הפטור מנגישות פיזית במוסדות חינוך קיימים גם לאלו החדשים, חה״כ גילאון דרש מהם להחיל באופן מיידי את תקנות בניין חדש ולהנגיש כל בית ספר שעתיד להיבנות מן היסוד, וגם על תוספות בנייה משמעותיות (50% מהמבנה ומעלה) במבנים קיימים.

גילאון: ״הפשרה הרקובה שהתקבלה לפני למעלה מעשור, הפוטרת מוסדות חינוך מחובת נגישות, היא פשרה פסולה ועלינו לשים לה סוף. משרד החינוך הוא המקום בו הנגישות חשובה יותר מבכל מקום אחר, כי מלבד הנגישות עצמה לכל תלמידיה, עליה להעביר שדר חינוכי ולהשתית את תפיסת העולם המכילה והסובלנית לכל אדם, גם זה החי עם מוגבלות. לא ייתכן שבשנת 2016 מוסדות חינוך לא נגישים ייבנו בישראל.״

בסיכום הישיבה נתן גילאון לנציגי המשרדים ארכה בת 24 שעות לקבל את אישור השרים להתאמת התקנות, והן תובאנה במועד הקרוב ביותר שייקבע לדיון המשך בוועדה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS