מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה, ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 8 נסיונות פלישה. במחצית מהמקרים, הפלישות פונו ונהרסו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים שני רכבים, נגרר ומיכל מים שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. בנוסף פונו כ-6 מבנים נוספים, 2 מכלאות, גדר, מטע עצים וסוללת עפר – כולם הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

אכיפה בנגב: פונו 8 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה
אכיפה בנגב: פונו 8 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 9 מבנים ב-8 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר. במחצית המיקרים, 4 מתוך 8 הפינויים שתוכננו לביצוע, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות ופינויים בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט, מסיגי הגבול הציבו במקום גם שני רכבים, נגרר אחד ומיכל מים, כל אלה חולטו ע"י כוחות האכיפה והועברו לאחסון.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים, פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, ליד הישוב תל שבע, אוהל ומבנה קל שהוקמו בניגוד לחוק. ליד ערוער פונו סוללת עפר, גדר ומטע עצים בלתי חוקיים שהוקמו בניגוד לחוק על אדמות המדינה. כאשר הגיעו המפקחים לטפל בפלישות נוספות בהן מסיגי גבול הקימו ליד תל ערד אוהל ומבנה, שתי מכלאות לבעלי חיים סמוך לבסיס נבטים וכן מבנה בלוקים בלתי חוקי שהוקם ליד הישוב תל שבע, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסה עצמית על מנת להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם.

בנוסף, במסגרת המבצע בוצע צו מינהלי אחד של משרד האוצר, כנגד מסיג גבול שהקים מבנה בלתי חוקי ליד הישוב אום בוטין, הריסת המבנה בוצעה בחלקה ע"י מסיג הגבול שביקש אף הוא להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פינויו, והושלמה ע"י כוחות האכיפה, אשר השיבו את הקרקע לקדמותה.

בכל המקרים המפקחים השיבו את הקרקעות למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות.

"שוב ושוב אנו עדים לכך שמדיניות האכיפה המחמירה יעילה ואפקטיבית, כאשר מרבית הפולשים מחליטים לבצע הריסות עצמיות כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים לעצמם - ולקופת המדינה - הוצאות מיותרות בגין פינויים. מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פועלים לאכיפת החוק ולהגנה על אדמות המדינה בכל רחבי הארץ וימשיכו לעשות כן לטובת הציבור כולו." אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.