הרשות המקומית הר אדר החלה בעבודות לא מורשות להקמת גינת כלבים בשטח של כ-1,000 מ"ר על אדמות מדינה בכניסה להר אדר, בקרקע המהווה חורשה. בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ומפקחי קק"ל, המועצה נאלצה להפסיק את השימוש בקרקע ולפנות את אדמת המדינה. רשות מקרקעי ישראל עמדה על ביצוע פינוי מלא של הקרקע על חשבון המועצה המקומית, כולל ניקוי השטח והשבת הקרקע לקדמותה. בכיר ברשות: "לא ברור כיצד קורה שרשות מקומית פולשת ללא היתר לאדמות מדינה, הדבר מהווה עבירה פלילית"

כלים
הרשות המקומית הר אדר החלה בעבודות לא מורשות להקמת גינת כלבים בשטח של כ-1,000 מ"ר על אדמות מדינה בכניסה להר אדר
הרשות המקומית הר אדר החלה בעבודות לא מורשות להקמת גינת כלבים בשטח של כ-1,000 מ"ר על אדמות מדינה בכניסה להר אדר

עבודות להקמתה של גינת כלבים בלתי חוקית, החלו סמוך לכניסה להר אדר, על קרקע שלא הוקצתה. למרות זאת, המועצה המקומית הר אדר החלה לגדר את השטח במטרה להקים על הקרקע גינת כלבים גדולה לתושבי האיזור - כל זאת ללא היתרים ובניגוד לחוק.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הפועלים לשמירה על קרקעות המדינה ברחבי הארץ, שזיהו את ההפרה בשטח, התריעו בפני המועצה המקומית הר אדר כי היא פולשת בניגוד לחוק לקרקע שאינה מיועדת לה. המפקחים הבהירו כי אם הקרקע לא תפונה המעורבים יהיו חשופים לתביעות כספיות והמועצה אף תחשף לתלונה במשטרה בגין פלישה בלתי חוקית לקרקעות המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

בעקבות האזהרות ופעולות האכיפה שננקטו נגד המועצה המקומית, מהנדס המועצה ביקש לאפשר למועצה שהות לפנות את הקרקע ולהחזיר אותה לשימושה החוקי.

המועצה המקומית הר אדר נאלצה לפרק את הגדרות ולפנות בעצמה את הקרקע, לרבות ניקוי השטח, על מנת להימנע מתשלום עלויות הפינוי. לאחר סיום פינוי וניקוי השטח, המועצה השיבה לידי המפקחים את הקרקע והמפקחים השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי.

"מדובר בפלישה בלתי חוקית שנעשתה ע"י לא אחרת מאשר מועצה מקומית בישראל. זו התנהלות לא תקינה של המועצה, שפעלה בניגוד לדין כאשר החלה לגדר את השטח לשימושה למרות שרובה מיועדת לשמש כיער פתוח לרווחת הציבור והיא בכלל בתחום השיפוט של מועצה אזורית אחרת. נחישותם של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בשמירת אדמות המדינה הביאה לפינוי יעיל של הפלישה וחסכה בזבוז משאבים מיותרים מקופת המדינה. לא ברור כיצד קורה שרשות מקומית פולשת ללא היתר לאדמות מדינה, הדבר מהווה עבירה פלילית", אמר יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.