התנועה לאיכות השלטון הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה המבקשת לקבל מידע ומסמכים הנוגעים להוצאות אבטחת נסיעותיהם לחו"ל של בני משפחת נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו. נדרש לפרט
ראש הממשלה, בנימין נתניהו. נדרש לפרט

התנועה מבקשת מבית המשפט להוציא צו אשר יורה למשרד ראש הממשלה להעביר את הנהלים הנוגעים לזכאות לאבטחה בעבור קרובי משפחתו של ראש הממשלה, בצירוף המגבלות על קבלת אבטחה; הנהלים הנוגעים לאבטחת קרובי משפחתו של ראש הממשלה בעת שהותם במדינות זרות; נהלים הנוגעים לאבטחת קרובי משפחתו של ראש הממשלה בתקופת כהונתם של ראשי הממשלה הקודמים; הרכב הוועדות אשר אישרו את הקצאת המאבטחים; הפרוטוקולים של הוועדות אשר אישרו את הקצאת המאבטחים, ככל שישנם. נימוקי הוועדות לאישור הקצאת המאבטחים, והסייגים שנקבעו לעניין.

בפרט, מבקשת התנועה את הנימוקים בנוגע לסוג האירועים שלגביהם תינתן זכאות לאבטחה, ובאופן ספציפי לאבחנה בין ביקורים רשמיים במדינות זרות, לבין ביקורים מעין אלו אשר נועדו למטרות פרטיות, ככל שנערכה.פירוט התקציב המוקצה לאבטחת בניו של ראש הממשל, בשבע השנים האחרונות ופירוט בעלי התפקידים המועסקים במסגרת שירותי אבטחת בניו של ראש הממשלה (כגון מאבטחים אישיים, נהגים וכד').

התנועה עתרה לבית המשפט לאחר שקיימה מספר ניסיונות לקבל את המידע ממשרד ראש הממשלה, אך נתקלה בהתעלמות. כמו כן, מדובר במידע המתייחס לסוגיה הקשורה, לכאורה בניצול כספי ציבור בידי רשות ציבורית, וגילוי המידע יכול וישפוך אור על התנהלות שאינה תקינה המעידה על בזבוז משאבים ציבוריים.

התנועה מעלה חשש מן התעלמות המוחלטת של משרד ראש הממשלה מפניות התנועה המרמז כי המשרד לא מעוניין לפרסם את המידע המבוקש מתוך שיקולים שאינם ענייניים.