החמרת הסנקציות על סרבני גט השוהים במעצר. ועדת השרים אישרה היום את הצעת החוק של יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי שבמסגרתה לא יהיו רשאים ללמוד, לקבל ארוחות בכשרות מהדרין ולשהות באגף התורני של בית הכלא. המטרה: להגביר את הלחץ על הסרבנים כדי שיתנו גט. ח"כ שולי מועלם רפאלי " מי שמעגן את אשתו אינו יכול להסתתר באמתלה של שמירת מצוות."

יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי
יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי

לבתי הדין הרבניים ישנה סמכות לשלוח אדם למאסר בגין סירוב מתן גט, כאשר מפתחות היציאה מהכלא נמצאים בידי הסרבן עצמו במידה ויבחר לשחרר את אשתו מעגינותה. יחד עם זאת ישנם סרבנים שבוחרים לשבת בכלא מאשר לתת גט, בעוד שבחסות החוק נהנים משלל הטבות הניתנות לאסירים כדוגמת לימודים או שהייה באגף התורני.

הצעת החוק שאושרה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה מקודמת על ידי יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי ותנועת 'אמונה' במטרה להכביד על גברים סרבנים ולשחרר נשים מעגינות. על פיה ישללו ממנו שלל פריבילגיות הניתנות לאסיר השומר על אורח חיים דתי, בהם; שהות באגף התורני, לימודים ואחזקת ספרים, השתתפות בשיעורי תורה ושימוש בספרי קודש. בנוסף לא יורשה לקבל ארוחות בכשרות מהודרת.

הצעת החוק מתבססת על המלצת בתי הדין שהביע את התנגדותו להטבות כפי שמבואר בדברי ההסבר של החוק "בין אפיקי הפעולה העומדים לרשות בתי הדין נחשב צו המאסר בכפייה לקיצוני מבין צווי ההגבלה, אולם גם מבין כתלי בית הכלא ישנם סרבני גט המעזים לדרוש הטבה בתנאיהם או לאמץ תנאים שייטיבו עימם במהלך תקופת מאסרם כדוגמת השתתפות במסגרות לימודיות שונות הקיימות בבתי המאסר, קבלת אוכל כשר למהדרין או שהייה באגף שומרי המצוות."

ח"כ שולי מועלם רפאלי:"אדם שמעגן את אשתו ואינו מוכן לקבל את הוראת הדיינים לחדול מלהתעלל בה, הוא לא באמת אדם שחשובה לו ההלכה וקיום אורח חיים יהודי. הוא רומס את העיקרון היסודי שביהדות 'ואהבת לרעך כמוך' רק כדי למרר את חיה של אשתו. לפיכך הוא לא ראוי ליהנות משלל הפריבילגיות שבתי הכלא מאפשרים לאסירים דתיים."

עו"ד ציפורת שימל, יועמ"ש תנועת 'אמונה' : "אנו קוראות לבתי-הדין ליישם באופן מיטבי יותר את "ארגזהכלים" שמעמיד החוק לרשות הדיינים ולהגביר את השימוש בצווי מאסר ככלי מעשי במאבק כנגד סרבני הגט . אנו מאמינות כי החמרת תנאי מאסרם של סרבנים, בהתאם להצעת החוק שגובשה ע"י "אמונה" והוגשה ע"י ח"כ שולי מועלם, תוביל לשחרורן של נשים מסורבות גט מכבלי עגינותן. בנוסף לכך, במקביל, החקיקה תייצר את ההרתעה הדרושה למניעת המקרה הבא של סרבנות גט.

"אמונה" תמשיך בפעילותה בתחומים שונים למען מסורבות הגט במטרה למגר את המונח "סרבנות גט" באופן מוחלט."