אושר לקריאה שנייה ושלישית: תקופת האשפוז המרבית של חולי נפש שביצעו עבירה תהיה תקופת המאסר הקבועה בחוק. משרד המשפטים: תקופת האשפוז הממוצעת עומדת על חודש וחצי בהשוואה לתקופת מאסר ממוצעת של שבע שנים

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ח"כ אלי אלאלוף
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ח"כ אלי אלאלוף

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום פה אחד לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, לפיה תקופת האשפוז המרבית של חולי נפש שביצעו עבירות חמורות ואינם כשירים לעמוד למשפט, תהיה תקופת המאסר המרבית הקבועה בחוק לעבירה. זאת במקום החוק הקיים כיום, הקובע כי תקופת האשפוז המרבית לא תעלה על תקופת המאסר המרבית, ובכך מאפשר לשופטים לקבוע תקופת אשפוז אחרת.

עם זאת, בהתערבות יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף וחברי הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, יעל גרמן ואילן גילאון, נקבע כי במקרים בהם נסיבות מעשה העבירה מקלות במיוחד, רשאי שופט להורות שתקופת האשפוז או הטיפול המירבית תהיה קצרה מתקופת המאסר המירבית.

"לא יעלה על הדעת שאדם שמחזיק מריחואנה ואינו כשיר למשפט יתאשפז לשבע שנים" אמרו חברי הכנסת בדיון קודם בנושא.

אולם נציגת משרד המשפטים בדיונים, עו"ד עינת גדעוני, הבהירה כי תקופות האשפוז הנקבעות בפועל הן קצרות בהרבה. "זוהי רק קביעת גג לוועדה הפסיכיאטרית. היא המחליטה על תקופת הטיפול או האשפוז בפועל", אמרה. "תקופת האשפוז הממוצעת היא חודש וחצי לעומת תקופת מאסר ממוצעת של שבע שנים".

עם זאת, כאמור, החליטה הוועדה להגביל את אפשרות המקסימום במקרים של נסיבות מקלות.