מפקחי רשות מקרקעי ישראל שבו ופינו בפעם החמישית פלישה לקרקעות המדינה של חברת "גרר אסולין", המציגה עצמה כספקית שירותי גרירה של משטרת ישראל. נגד החברה כבר הוציאה רשות מקרקעי ישראל בעבר ארבעה צווי פינוי והפעם הוגשה תלונה במשטרה על הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. החברה פולשת באופן סידרתי לאדמות המדינה הסמוכות למשרדיה בהוד השרון, מציבה בהן מבנים יבילים ומשתמשת בהן כחניון לרכבים אותם גררה. ברשות מקרקעי ישראל מתכננים להחמיר את פעולות האכיפה כנגד החברה, שהפכה לעבריינית קרקע סדרתית, ואף לתבוע אותה בגין הוצאות הפינוי

מפקחי רשות מקרקעי ישראל שבו ופינו בפעם החמישית פלישה לקרקעות המדינה של חברת "גרר אסולין"
מפקחי רשות מקרקעי ישראל שבו ופינו בפעם החמישית פלישה לקרקעות המדינה של חברת "גרר אסולין"

"גרר אסולין", חברת שירותי גרירה, אשר לפי אתר האינטרנט שלה מספקת בין היתר שירותי גרירה למשטרת ישראל, אותרה לאחרונה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל כאשר היא פולשת לאדמות המדינה - בפעם החמישית. הפעם פלשה החברה לקרקעות המיועדות לתעשייה באזור התעשייה מבוא קדם שליד אלישמע, בדרום מזרח הוד השרון.

במסגרת הפעילות השוטפת שמנהלים מפקחי רשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה נוכחו המפקחים כי החברה פולשת לשטח בהיקף של כ-1,500 מ"ר, עליו שוב הציבה ללא היתר ובניגוד לחוק מבנה יביל, נגררי משאיות ורכבים אותם גררה ופינתה לשטח. בנוסף איתרו המפקחים פלישה נוספת של החברה בקרקע סמוכה בשטח של כ-500 מ"ר עליו החברה השליכה פסולת באופן בלתי חוקי ותוך כדי פגיעה בטבע ובנוף.

החברה, נגדה הוציאו מפקחי הרשות 4 צווי סילוק פולשים בעבר, פלשה בעבר לקרקע הסמוכה למשרדיה, ובכך עיכבה תכנון לסלילת כביש פנימי באיזור התעשייה מגדיאל בהוד השרון. בפלישה אחרת היא הציבה בכניסה לקרקע אליה פלשה שער, שפונה בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי הרשות. השטח נחסם בזמנו ע"י מפקחי הרשות בסוללת עפר כדי למנוע את הפלישות החוזרות, אך לאחר מכן החברה פרצה את סוללת העפר וחזרה לפלוש לשטח.

המפקחים הזהירו את החברה הפולשת כי אם לא תפנה בעצמה את הקרקע ואת המבנה, היא תפונה מהשטח לפי החוק, בליווי משטרה, ותוגש נגדה תביעה כספית, בה תדרש להשיב לקופה הציבורית את עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע. במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל נגד גרר אסולין תלונה בתחנת משטרת כפר סבא על עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

דקות ספורות לפני פקיעת חלון הזמנים שהוקצב לה לפנות את השטח פינתה "גרר אסולין" את המבנה היביל שהקימה על הקרקע בניגוד לחוק, בכדי להימנע מפינוי המבנה. אך החברה החליטה לא להישמע לצו ולא פינתה בעצמה את הקרקע כולה, ואף הותירה בשטח מצבורי פסולת ואשפה, ציוד נגררים, רכבים ורצפת בטון.

לפיכך הגיעו מפקחי רמ"י למקום בליווי שוטרי יחידת מתפ"א ושוטרים מתחנת השיטור של כפר סבא, הרסו באמצעות ציוד מכני את רצפת הבטון ופינו את הקרקע מתוקף חוק המקרקעין. המפקחים השיבו את הקרקע למצבה הקודם ולמאגר הקרקעות הציבורי. הפסולת הועברה להטמנה באתר מורשה, הציוד נלקח לאחסנה ושילוט המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד גרר אסולין תביעה כספית להחזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות דמי השימוש בקרקע, עלויות כוח האדם ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

"החברה דורסת את החוק ברגל גסה כאשר לפעמים היא משחקת במשחק "חתול ועכבר" עם החוק – בעוד היא פולשת לאדמות המדינה וכאשר היא מקבלת צו פינוי היא מפנה את השטח – ואז שבה ופולשת אליו, זוהי כבר הפעם החמישית שאנחנו פועלים כנגדה. אולי הגיע הזמן שלקוחות החברה יבהירו לה את עמדתם בקשר לביצוע עבירות פליליות והתרסה בוטה מול החוק." אומר עמיר גילת, מנהל מרחב מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.