נוכח פרסומים מהם עולה חשש לניצול פרצה המאפשרת ביקורים פרטיים במסווה של התייעצות משפטית, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשירות בתי הסוהר בבקשה לקבל מידע בדבר היקף הפגישות בין מר אולמרט לעורכי דינו מאז יום תחילת ריצוי מאסרו

לאחרונה פורסם כי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, המרצה עונש מאסר בבית הכלא מעשיהו החל מחודש פברואר האחרון, זכה מאז כניסתו לכלא לביקורים של לא פחות מ-37 עורכי דין שונים; וכי רבים ממבקרים אלה לא השתייכו מעולם לצוות ההגנה המשפטית המלווה את מר אולמרט בפרשיות הפליליות השונות בהן הוא מעורב, אלא מדובר בידידים ומכרים שלו משכבר הימים, המחזיקים במקרה ברישיון עו"ד ונרשמו "פורמלית" כמייצגיו רק לצורך ביקורים אלו.

בהקשר זה נזכרו בפרסומים הנ"ל ביקורים שערכו אצל מר אולמרט מר רוני בראון ומר חיים רמון, ידידיו הקרובים; מר יורם טורבוביץ', ראש לשכתו לשעבר; ומר ינקי גלנטי, שותפו העסקי בהווה ויועץ התקשורת שלו בעבר.

עוד פורסם כי בכירים בשירות בתי הסוהר הביעו תרעומת על התנהלות זו, וטענו כי ביקורים תכופים אלו מקשים על התנהלות מתקן הכליאה.

לטענת התנועה לאיכות השלטון, "מבלי לערער על זכות היסוד העומדת לכל אסיר להיוועץ עם עורכי דינו, הרי שההתנהלות המתוארת משקפת ניצול ציני של הנהלים המתירים לכל אסיר לקבל מספר בלתי מוגבל של ביקורים מטעם עורכי דינו. ניצולם של נהלים אלו לצורך קיום פגישות ושיחות רבות עם ידידים וחברים של האסיר – אנשים אשר לפי כל קנה מידה אינם חלק מן הצוות המשפטי המלווה אותו – אף יוצרים מראית עין של זכויות יתר לאסיר מסוים אשר התמזל מזלו להיות בעל חברים רבים המחזיקים ברישיון עו"ד."

בנוסף טוענת התנועה כי "אין כל פיקוח על תוכנן של שיחות ופגישות אלו, באשר הן חוסות תחת חסיון עו"ד-לקוח, וזאת על אף שלאור נסיבותיהן עולה חשש כי אין בינן לבין ייצוג משפטי דבר וחצי דבר. לעובדה זו משמעות רבה ומטרידה כאשר מדובר באסיר שהורשע במספר פרשיות פליליות חמורות ביותר במישור הציבורי, ואשר מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים נוספים במקביל לריצוי מאסרו."

"בהינתן מעמדו הציבורי של מר אולמרט ואופיין הציבורי של הפרשיות בהן הואשם והורשע (פרשיות אשר, לפי המצגים שהציגו מבקריו של מר אולמרט, בהן עסקו הפגישות), קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה בבירור הפרסומים הנזכרים – ועל כן פנתה התנועה לשירות בתי הסוהר בבקשה לקבלת המידע הנוגע למועדי הפגישות, משכן וזהות עורכי הדין שהשתתפו בהן." אומרים בתנועה לאיכות השלטון.