מועצת משגב פרסמה קריאה למזכירויות היישובים לקידום ההנגשה של מבני הציבור, תשתיות ודרכים בתחום הישובים, כנדרש בחוק.

כלים

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות קובע כי יש להנגיש את מבני הציבור, הדרכים והתשתיות וכי ההנגשה תבוצע בהדרגה עד שנת 2021. לאחר מכן אי הנגשה של מבני ציבור תשתיות ודרכים תחשב לעברה פלילית.

המועצה תסייע לישובים המעוניינים לבצע את ההנגשה ותשתתף בתקציב הביצוע (בחצי מהעלויות ועד 50,000 שח לישוב ו300,000 שח לכל הפרויקט, על פי סדר קדימויות).מורשה נגישות מטעם המועצה ילווה את הפרויקט.

עבודות ההנגשה יתבצעו על בסיס סקר נגישות שערך משרד הפנים בכלב הישובים ומפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS