אבי נעים ראש מועצת בית אריה לקח הבוקר חלק בפאנל שעסק בנושאי הפריפריה במרכז הבינתחומי בהרצלייה במסגרת כנס הפריפריה. במהלך הפאנל התרחש עימות בין אבי נעים לעיסאווי פריג' ממרצ. אבי נעים טען כי דבריו של עיסוואי פריג' לגבי מצב העוני במגזר הערבי חוטאים לאמת וכי חובת ההוכחה מוטלת לא רק על המדינה אלא גם על המגזר. "חובת הנאמנות למדינה היא תנאי בסיסי לפני שדורשים ומתבכיינים, ניתן לעשות שירות אזרחי או לאומי אפילו עבור המגזר הערבי בו אתם חיים".

גם את טענותיו בנושא התקציבים דחה נעים: "הקולות הקוראים של משרדי הממשלה לקבלת תקציבים הם שיוויוניים וברובם עם העדפות למגזרי המיעוטים, רוב הרשויות במגזר נמצאות בדירוג הלמ"ס נמוך ולכן זוכות ליותר תקציבים מבית אריה ושאר ההתיישבות ותקציבי החטיבה להתיישבות אותם תקף פריג' הושקעו ברובם בכלל בנגב ובגליל".

נעים המשיך ותקף את המנהיגות הפוליטית הערבית:"במקום לעסוק בנושאים מדיניים בינלאומיים הגיע הזמן שתשקיעו במגזר הערבי, כולנו ראינו את התקפת ראש עיריית נצרת כלפי ח"כ היימן עודה על הנזקים שהוא וחבריו גורמים לעירו."

"העובדה שיש במגזר המיעוטים איים של מצוינות כמו האוכלוסייה הערבת נוצרית או הדרוזית, מוכיחה כי הדבר הוא עניין של החלטה ואסטרטגיה של ההתנהלות הפנים מגזרית" אמר נעים.

עיסוואי פריג' ניסה לדבר על הבנייה הבלתי חוקית בהתיישבות ונענה על ידי נעים " כל הגליל, ואדי ערה והנגב מלאים בבנייה לא חוקית, אתה האחרון שיכול להטיף מוסר בעניין"

נעים שנולד וגדל בירוחם שבנגב טען בדיון כי "לצד האחריות של המדינה לחלוקת תקציבים הוגנת ולחיזוק הפריפריה, ההצלחה במדינת ישראל היא עניין בראש ובראשונה של המנהיגות המקומית"