קבלן העובד עבור מועצת פקיעין פלש לאדמות מדינה, ללא היתר וללא אישור, כשהוא עובר בכך על החוק האוסר הסגת גבול במקרקעי ציבור, שעונשו עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי רשות מקרקעי ישראל איתרו את קבלן המועצה מבצע עבודות לא מורשות על אדמות מדינה שלא נמסרו לשימוש המועצה, העבודות הופסקו

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל עצרו עבודות שמנהלת מועצת פקיעין באמצעות קבלן, על אדמות מדינה בשטח של כ-1000 מ"ר, שייעודן לחקלאות. העבודות הבלתי מורשות על אדמות המדינה שלא הוקצו למועצה המקומית מהוות עבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

הקבלן שביצע את העבודות עבור מועצת פקיעין מוכר למפקחי הרשות ולמפקחי הסיירת הירוקה מאירועים קודמים, ובעבר הופסקו לו עבודות אותן ביצע בנסיבות דומות והוא הוזהר.

העבודות הבלתי מורשות אותרו במהלך פעילות שוטפת שמנהלת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה. המפקחים הורו לקבלן לעצור את העבודות לאלתר.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון - חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו לבצע את משימתם בשמירה על קרקעות המדינה לפי הוראות החוק ובתי המשפט גם כאשר מדובר ברשות מקומית ולא רק כאשר הפולשים הינם פרטיים. פעילות האכיפה מוכיחה את עצמה ומחזירה לציבור מדי שנה קרקעות בערך מיליארדי שקלים שנתפסו ע"י פולשים ברחבי הארץ".