המכון הישראלי לדמוקרטיה לשרים: תמכו בתיקון חוק תעמולת הבחירות - "החוק הנוכחי משנת 1959 הוא נטע זר במציאות התקשורתית והפוליטית של המאה ה-21 ויוצר אפליה בין אמצעי התקשורת והכוחות הפוליטיים"

לקראת ההצבעה מחר (א') בוועדת השרים לענייני חקיקה על התיקון לחוק תעמולת הבחירות ביוזמת חברי הכנסת יואב קיש וחיליק בר, נשלחה הערב חוות דעת בנושא מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המבקשת לתמוך בהצעה.

התיקון המוצע, מתייחס לצורך להתאים את הסדרי התעמולה שנחקקו בשנת 1959 לעידן הנוכחי על ידי הסרת המגבלה על פרסום תעמולה ברדיו ובטלוויזיה ב-60 הימים שלפני הבחירות והאיסור לפרסום מודעות בעיתונים. עוד מוצע, לחייב בפרסום באינטרנט את ציון מקור המודעה. ההצעה, כוללת חלק מהמלצות מחקר המדיניות של המכון הישראלי לדמוקרטיה: "רפורמה בדיני תעמולת הבחירות", שכתבו ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר וד"ר גיא לוריא.

בחוות הדעת שנשלחה לוועדת השרים, כתבה ד"ר שוורץ-אלטשולר: "חוק הבחירות (דרכי תעמולה) הוא נטע זר במציאות התקשורתית והפוליטית של המאה ה-21 והוא אינו מתייחס בצורה רצינית לרשתות החברתיות שהן אחד מאמצעי התעמולה העיקריים בעוד שהוא טורח לאסור על תעמולת בחירות באמצעות כלי טיס או בכלי שיט". עוד מוסיפה הכותבת, כי "החוק הנוכחי בעייתי גם בשל מגרש המשחקים הבלתי הוגן וחוסר השוויון שנוצר בין אמצעי התקשורת השונים- עיתונים, שלטי חוצות, שידורי טלוויזיה ורדיו וכמובן האינטרנט, גם כשמדובר בתכנים זהים".

עם זאת, מוצע בחוות הדעת להוסיף לשלושת התיקונים המוצעים בחוק, הסדרים נרחבים יותר שיתמודדו עם מכלול הבעיות בתחום זה באופן שיביא להתייחסות שווה וכוללת לכל אמצעי התקשורת: העברת שידורי התעמולה רק לערוצי השידור הציבורי, מתן אפשרות לרכישת תשדירי בחירות בטלוויזיה בשבועיים האחרונים שלפני הבחירות, הגבלת תקרת ההוצאה על תעמולה ל-30% מההוצאות המותרות לרשימה, צמצום סמכותו ואת שיקול דעתו הרחב של יו"ר ועדת הבחירות לאשר מראש שידורי תעמולה וחיובם של עורכי הסקרים להתייחס לכלל הרשימות המתמודדות.

בסיכום חוות הדעת, מציינת שוורץ-אלטשולר, כי "היוזמה לגשת לתיקון הסוגיה היא מבורכת. התיקון המוצע, בשילוב מרכיבים נוספים כפי שהוצגו במחקר המדיניות, נחוצים בכדי שחוק התעמולה יחזור להיות מגן אפקטיבי של העיקרון העומד בבסיסו- שיח ציבורי שוויוני ועשיר לקראת בחירות".