שרת המשפטים איילת שקד הביאה לממשלה את החלטת הממשלה למינוי של מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, לתפקיד היועמ"ש, אשר אושרה פה אחד. שרת המשפטים איילת שקד: "מנדלבליט יהיה יועץ עצמאי שיאפשר לממשלה לבצע את מדיניותה במסגרת החוק"

הממשלה אישרה הבוקר בפה אחד את החלטת הממשלה, אשר הביאה שרת המשפטים איילת שקד, בדבר מינויו של מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, לתפקיד היועמ"ש הבא. בראשית ישיבת הממשלה הציגה השרה את שלבי עבודת הוועדה, תהליך הקמתה, החלטת הוועדה והמלצתה על מועמדתו של ד"ר אביחי מנדלבליט כמועמד יחיד.

פירוט נוסף ניתן ביחס לקיומן של טענות נגד המינוי, והשרה ענתה לכל אחד מהן:

* באשר לטענה כי הוועדה בחרה רק שם אחד ברוב של ארבעה קולות אמרה השרה כי למרות בקשתה להביא בפניה שלושה מועמדים ברוב של ארבעה קולות, ומאחר שהוועדה לא הצליחה להגיע להכרעה שכזו בעבור שני מועמדים נוספים, השרה מקבלת את המלצת הוועדה ומוותרת על הדרישה.

" במכתב ששלחתי ליו"ר ועדת האיתור ביום 22.12.15, הודעתי לו כי למרות שבמכתבי מיום 3.08.15, ביקשתי כי הוועדה תפעל לאיתורם של שלושה מועמדים לתפקיד, הרי שלאור הדרישה בהחלטת הממשלה לרוב של ארבעה מתוך חמישה ומכיוון שד"ר מנדלבליט לבדו עמד בתנאי הזה, ועדת האיתור, בהציגה אותו כמועמד יחיד, סיימה עבודתה בהצלחה. לאור זאת הודעתי ליו"ר הוועדה כי אין בכוונתי לבקש מהוועדה כי תציג בפניי שני מועמדים נוספים", אמרה השרה.

* באשר לטענה בנוגע למעורבותו של מנדלבליט בפרשת הרפז, ענתה השרה כי ראשית, כלל חברי הוועדה העלו את מועמדותו של אביחי מנדלבליט כמומלץ מטעמם לתפקיד היועמ"ש, עובדה המעידה על כך שאינם סברו כי מתקיימת מניעה למינויו.

שנית, אמרה השרה כי היועמ"ש קבע כי אין לו הערות ביחס להצעת המחליטים. פירוש הדבר כי היועמ"ש אינו רואה מניעה למינוי זה ויגן עליו בעתירות כאלו ואחרות, אם יוגשו.

בעניין טיעון הצינון אמרה השרה כי בהעדר מקור נורמטיבי המחייב בתקופת צינון אין עניין או טעם לפסול את מינוי של מנדלבליט. כמו כן, ציינה כי דעתם של רוב חברי הוועדה הייתה כי אין מניעה בעניין זה, ובסופו של יום החליטה הוועדה להעלות את מועמדתו של מנדלבליט ולהמשיך את תהליך הבחירה בו.

נוסף לאלו דיברה השרה בשבחו ובמקצועיותו של מנדלבליט והסבירה מדוע מינויו ראוי ביותר; השרה אמרה כי ניסיונו המקצועי העשיר של ד"ר מנדלבליט ותכונותיו האישיות; מסירותו, מחויבותו העמוקה לשלטון החוק ולאינטרס הציבורי יושרו ונאמנותו לערכי המדינה מלמדים כי הוא מקיים באופן מלא את מכלול התכונות הנדרשות מהיועמ"ש.

השרה דיברה על ניסיונו הענף של מנדלבליט בשלל תפקידים במסגרת שירותו בן 27 השנים בפרקליטות הצבאית (כתובע, כסנגור, כשופט, וכפרקליט צבאי), על העובדה כי אינו נרתע מקיום חקירות ביחס לקצינים בכירים, על מדיניות בלתי מתפשרת אשר הציג ביחס לטיפול בעבירות מין למשל, לצד גילוי רגישות לזכויותיהם של נאשמים, על היכרותו המעמיקה עם רשויות השלטון השונות והיכרותו עם תפקיד היועמ"ש במסגרת עבודתו כמזכיר ממשלה.

"נקודת המבט החיונית לצורך חיזוק מערכת היחסים שבין הדרג המשפטי לבין הדרג המדיני", כדברי השרה. לאור אלו ביקשה השרה כי הממשלה תאמץ את החלטת הוועדה. לאחר הצגת הדברים נערך דיון מעמיק בישיבת הממשלה על ידי השרים. השרים דיברו בשבחו ועל מקצועיותו של מדנלבליט ובסוף הדיון התקבלה החלטת הממשלה פה אחד.

שרת המשפטים איילת שקד: "ד"ר מנדלבליט בעל נסיון רב בכל תחומי המשפט. ניסיונו הרב בתור שופט, סנגור צבאי ראשי, פצר ומומחה למשפט בינלאומי מקנה לו יתרון רב לביצוע תפקיד היועמ"ש. מהיכרותי עם ד"ר מנדלבליט אני בטוחה כי הוא יהיה יועץ מקצועי ועצמאי שיאפשר לממשלה לבצע את מדיניותה במסגרת החוק".

סיעת 'יש עתיד' פרסמה היום הודעה בה היא מברכת את האלוף (במיל') אביחי מנדלבליט, על מינויו ליועץ המשפטי לממשלה. "אתה ניצב בפני אחד התפקידים החשובים בשמירה על שלטון החוק וביעור המערכת השלטונית משחיתות ציבורית ואנו מאמינים כי תדע לעמוד בפני האתגרים החשובים והכבדים הניצבים לפתחך. אנו נסייע ונגבה אותך במהלכים שתוביל לשמירה על שלטון החוק והמלחמה בשחיתות במדינת ישראל".