בישיבת הנהלה של מרכז השלטון המקומי, החליטו ראשי הרשויות להשבית את עבודת השרתים והמזכירות בבתי הספר וזאת בעקבות הנחיית משרד החינוך לקצץ 150 מיליון ₪ משכרם של עובדי הרשויות. חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי: "לא נסכים לפגיעה בדרגים הנמוכים והחלשים ביותר של עובדי הרשויות המקומיות".

לאחרונה הודיע משרד החינוך על קיצוץ בסך 150 מיליון שקלים בשכר המזכירות והשרתים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. בעקבות הקיצוץ, יפוטרו כ-1800 עובדי הרשויות ו/או יפגעו דרמטית בתנאי העסקתם. הקיצוץ יכלול לא רק את פיטוריהם של עובדי הרשויות, כי אם גם יפגע בתלמידים בכל רחבי הארץ שלא יקבלו את שירותי התחזוקה והתמיכה הדרושים למוסדות החינוך.

ראשי הרשויות התכנסו היום וחתמו על מכתב למשרד החינוך בו הודיעו כי ישביתו את מערך השרתים והמזכירות אם לא תבוטל גזירת הקיצוץ.

בימים אלו, צפויה ההסתדרות לחתום על הסכמי שכר חדשים עם האוצר. ההסכמים מטיבים את תנאי העסקתם של הדרגים הזוטרים ביניהם השרתים והמזכירות אך במקביל המדינה בוחרת לקצץ דווקא להם. וזאת בעוד, שמשרד החינוך מצוי בעודף תקציבי משנה שעברה על סך 1.88 מילארד ₪.

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים–רעות, חיים ביבס: " במקום לייעל את תקציבי העתק של המשרד ושלל פקידיו, בוחר המשרד לפגוע בתלמידים שלנו ובשירותי החינוך המוענקים להם. לא ייתכן כי בימים אלו ההסתדרות מגיעה להסכם עם האוצר שמיטיב את תנאי שכרם של עובדי הרשויות ובפרט אלו בדרגים הזוטרים, ומהצד השני משרד החינוך משית קיצוץ הפוגע בדרגים אלו ממש. לא נסכים לפגיעה הזו בעובדי הרשויות ולא נחתום על הסכמי השכר החדשים עד שיבוטל הקיצוץ לאלתר״.