המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, רו"ח גבריאל מימון, החליטה להפקיד להערות הציבור תכנית המאפשרת העברת יחידות צה"ל נוספות למטרופולין באר שבע. התכנית עוסקת בהקמתה של "קריית מודיעין", הצפויה לכלול יחידות צבאיות המצויות כיום בבסיסים קיימים באזור גוש דן. "קריית המודיעין" החדשה מתוכננת לקום בקרבת העיר באר שבע - ממזרח לעיר וממערב לצומת שוקת

התכנית להעברת יחידות המודיעין למטרופולין באר שבע מתווספת על התכנית להעברת יחידות ההדרכה של צה"ל לאזור צומת הנגב (עיר הבה"דים) והעברת יחידות חיל האוויר לבסיס נבטים. זאת, במסגרת מדיניות הממשלה להעברת יחידות צה"ל ממרכז הארץ לדרומה.

"העברת צה"ל לנגב הוא מהלך בעל חשיבות אסטרטגית ומנוף מרכזי לפיתוחו ולקידומו של מטרופולין באר שבע. זאת, בהתאם למדיניות התכנון הארצית המעודדת את הפיכת מטרופולין באר שבע לחלופה מתחרה וייחודית למטרופולינים אחרים בישראל. הקמתם של בסיסי צה"ל באזור צפויה להביא להעתקת מגורי משרתי הקבע ומשפחותיהם ולייצר הגירה חיובית של אוכלוסיה חזקה ממרכז הארץ לדרומה". נכתב בתוכנית.

התכנית שאושרה להפקדה היא שינוי לתכנית המתאר המחוזית, אשר יאפשר קידומה של התכנית המפורטת ל"קריית המודיעין" החדשה בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובניה.