רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז במתחם לרה-תכנון ל"דיור מיוחד" לבניית 250 יח"ד עבור דיור מוגן באילת

מספר מכרז: בש/207/2022

 

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ועיריית אילת מפרסמות מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה במתחם לרה-תכנון מ"שטח לתכנון בעתיד" ל"דיור מיוחד" לבניית כ-250 יח"ד עבור דיור מוגן באזור שדה התעופה לשעבר באילת

המכרז הוא חלק מתכנית 90/101/02/2, המתפרשת על שטח של כ-962 דונם וממוקמת בדרך הערבה היכן ששכן שדה התעופה באילת ומטרתה הסדרת דרך ממזרח לשדה התעופה אילת לרבות הגישה מצפון וגם שטח לתכנון עתידי לצד שטחים לשירותי בידור, מסחר, שטח ציבורי פתוח, חוף ים, מרכז תחבורתי טרמינל, דרכים ומסילת ברזל.

יעוד המגרש הינו "שטח לתכנון בעתיד", המגרש משווק עפ"י התב"ע התקפה והזוכה במכרז מתחייב לבצע שינוי בתכנית התקפה ל"דיור מיוחד" עבור דיור מוגן בלבד.

* תינתן האפשרות להגדלת מספר יחידות הדיור ל- 300.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 28/11/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220207

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז לחכירת 288 מגרשים לבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בבאר שבע

מספר מכרז: בש/210/2022

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה ב-288 מגרשים לבניה עצמית של 288 יח"ד בבנייה נמוכה/צמודת קרקע למגרש בלתי מסוים בשכונת "הרקפות", באר שבע.

המכרז מיועד לבני המקום בלבד

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1016 העוסקת בשכונת מגורים בשטח של כ-4,520 דונם המשלבת כ-4,150 יח"ד במגוון טיפוסי מגורים לצד שטחי מסחר ומבני ציבור, שטחי תיירות ונופש, ושטחים פתוחים.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-4,520 דונם ממוקמת בחלק המזרחי של העיר, כוללת מגורים של כ-6,844 יח"ד בתמהיל וצפיפויות מגוון, מגורים מדורגים, בנייה רוויה, מגורים בשיפועים בינוניים, מגורים לאורך רחובות ראשיים, ומגורים צמודי קרקע במגרשים בודדים או סביב חניה פנימית (כ-1,464 דונם), מסחר ומוסדות חינוך וציבור (כ-75 דונם), מסחר ומשרדים (כ-11 דונם), דרכים (כ-1,159 דונם), תיירות ונופש (כ-14 דנם) ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-1,643 דונם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 03/10/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220210

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז לחכירת 288 מגרשים לבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בבאר שבע

מספר מכרז: בש/135/2022

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה ב-288 מגרשים לבניה עצמית של 288 יח"ד בבנייה נמוכה/צמודת קרקע למגרש בלתי מסוים בשכונת "הרקפות", באר שבע.

המכרז מיועד לכלל הציבור

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1016 העוסקת בשכונת מגורים בשטח של כ-4,520 דונם המשלבת כ-4,150 יח"ד במגוון טיפוסי מגורים לצד שטחי מסחר ומבני ציבור, שטחי תיירות ונופש, ושטחים פתוחים.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-4,520 דונם ממוקמת בחלק המזרחי של העיר, כוללת מגורים של כ-6,844 יח"ד בתמהיל וצפיפויות מגוון, מגורים מדורגים, בנייה רוויה, מגורים בשיפועים בינוניים, מגורים לאורך רחובות ראשיים, ומגורים צמודי קרקע במגרשים בודדים או סביב חניה פנימית (כ-1,464 דונם), מסחר ומוסדות חינוך וציבור (כ-75 דונם), מסחר ומשרדים (כ-11 דונם), דרכים (כ-1,159 דונם), תיירות ונופש (כ-14 דנם) ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-1,643 דונם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 03/10/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.