ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על סדר הקדימות של הזוכים והממתינים במכרז פומבי מקוון לחכירת 288 מגרשים לבנייה עצמית של 288 יח"ד "במגרש בלתי מסוים" בשכונת הרקפות בבאר שבע. הזוכים יוזמנו לפי סדר הקדימות לבחור את המגרשים החל מ-22/01/2023.

במכרז זה הוגשו 3,136 הצעות. מכרז מס': בש/135/2022 באר שבע

 

להלן תוצאות המכרז:

rami f6e32

המגרשים נמצאים בתוכנית תמל/1016 'שכונת הרקפות' בבאר שבע שנחשבת פרויקט הדגל של באר שבע החדשה. התוכנית המתפרשת על שטח של כ-4,525 דונם וכוללת מגורים של כ-4,150 יח"ד ועוד 289 יח"ד להשכרה, מבני ציבור בהיקף של כ-207,300 מ"ר ומסחר בהיקף של כ-24,500 מ"ר.

מכרז מס': בש/210/2022 באר שבע

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על סדר הקדימות של הזוכים והממתינים במכרז פומבי מקוון לחכירת 288 מגרשים לבנייה עצמית של 288 יח"ד "במגרש בלתי מסוים" בשכונת הרקפות בבאר שבע. הזוכים יוזמנו לפי סדר הקדימות לבחור את המגרשים החל מ-25/12/2022.

במכרז זה הוגשו 1,629 הצעות.

להלן תוצאות המכרז:

rami 521cd

המגרשים נמצאים בתוכנית תמל/1016 'שכונת הרקפות' בבאר שבע שנחשבת פרויקט הדגל של באר שבע החדשה. התוכנית המתפרשת על שטח של כ-4,525 דונם וכוללת מגורים של כ-4,150 יח"ד ועוד 289 יח"ד להשכרה, מבני ציבור בהיקף של כ-207,300 מ"ר ומסחר בהיקף של כ-24,500 מ"ר.