כלים

מינהל מקרקעי ישראל מקשיח את האכיפה במאבק נגד הפלישה לאדמות מדינה: אנואר שרקאוי, שפלש לאדמות מדינה ביפו, נאלץ לפנות את הפלישה בעקבות פעילות האכיפה של המינהל. למרות ששרקאוי כבר פינה את אדמות המדינה אליהן פלש, הוא יאלץ לשלם למדינה 28,000 ₪ - כי הותיר מאחוריו פסולת על אדמות המדינה

עליית מדרגה במאבק נגד פלישות לאדמות מדינה: במסגרת המאבק בפלישות הקרקע ביפו, הוציא מינהל מקרקעי ישראל צו סילוק פולשים נגד אנואר שרקאווי, שפלש לקרקע בבעלות המדינה, בהיקף של כ- 20 דונם, בסמוך לבית פנורמה ביפו והפעיל בה באופן פיראטי תחנת מעבר לפסולת בניין, ממנה הפיק רווחים על חשבון הקופה הציבורית.

בתגובה, הגיש שרקאווי בקשה לביטול הצו לסילוק פולשים ובקשה לצו מניעה זמני, במסגרתה הפקיד ערבות של 25,000 ₪. בנוסף הגיש שרקאווי תביעה בה טען כי הוא הבעלים של הקרקע, שהיא כאמור אדמת מדינה.

תביעת הבעלות של שרקאוי נדחתה כמובן בבית המשפט המחוזי בת"א, כבוד השופט ד"ר בנימיני, ולאחר שמפקחי מינהל מקרקעי ישראל הבהירו לשרקאוי שאם לא יפנה את אדמת המדינה אליה פלש, ייתבע על מלוא הוצאות הפינוי שייגרמו למדינה, החליט שרקאוי לוותר, ופינה את הקרקע.

לאחר שבאגף הפיקוח של מינהל מקרקעי ישראל התברר כי שרקאוי אמנם עזב את הקרקע, אך הותיר עליה פסולת רבה, הגישה פרקליטות המדינה, לבקשת המינהל, בקשה לחלט את הערבות שהפקיד שרקאוי בבקשה לצו מניעה זמני, בטענה כי השארת הפסולת במקום מהווה בעצם פינוי חלקי בלבד, ולא מלא, של הקרקע.

כבוד השופטת רחל ערקובי בבית המשפט השלום בתל אביב קיבלה את טענות מינהל מקרקעי ישראל ופסקה על חילוט העירבון שהופקד בסך 25,000 ₪ וכן פסקה נגד מר שרקאווי הוצאות משפט בסך 3,000 ₪.

ראש אגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל, ישראל סקופ, אמר היום: "עברייני קרקע רבים פולשים לאדמות הלאום משיקולים כלכליים, כדי להפעיל עליהם עסקים ללא תשלום על הקרקע, ובכך מבצעים פשע נגד הקופה הציבורית ואזרחי המדינה כולם. עליהם לדעת שהפשע לא משתלם גם בעבירות קרקע, שהן עבירות פליליות לכל דבר, וכי מינהל מקרקעי ישראל מנהיג מדיניות חדשה שנועדה לפגוע בכיסם של פולשי קרקע, שיחוייבו בדמי השימוש על הקרקע, בהוצאות פינויים ובקנסות מסוגים שונים, כפי שנוכח לדעת הפולש במקרה זה – בדרך הקשה."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS