כלים

בעקבות הלחץ הציבורי והפרלמנטארי המופעל על לשכת עורכי הדין ומשרד המשפטים, לקבל את המלצת וועדת חוקה להורדת ציון המעבר בבחינה האחרונה ל-60 – התקיימה היום פגישה בין נציגי מטה מאבק המתמחים במשפטים לבין יו"ר לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי. במהלך הפגישה הציגו המתמחים את טענותיהם הנוגעות לבחינה האחרונה, תוך הצגת נתונים סטטיסטיים המעידים על היות הבחינה קשה וחריגה מהרגיל

יו"ר לשכת עורכי הדין הסכים עם המתמחים, וטען כי הבחינה האחרונה הייתה מאוד קשה, וכי הוא תומך בשינוי מתכונת הבחינה ומוכן לסייע לכך באמצעות העלאת הנושא וחשיבותו דרך הוועדה של משרד המשפטים הדנה בנושא בימים אלו. ברזילי טען כי מצוקת המתמחים מובנת לו, והוא רואה צורך הכרחי לשנות את הבחינה כדי למנוע מעוול כזה להתרחש בשנית.

בנוסף להתבטאויות אלו מצד יו"ר הלשכה, גם סגן יו"ר הלשכה עו"ד משה טייב, הביע את תמיכתו בשינוי מתכונת בחינות הלשכה, ושלח מכתב בנושא לשר המשפטים:

"הבחינה לא בודקת את יכולותיו המשפטיות של הנבחן, ולא בודקת את התאמתו לעסוק במקצוע עריכת הדין. משאלו פני הדברים, לדעתי טוב יעשה כבוד השר באם ייעתר באופן חד פעמי וחריג, ובהתאם להמלצת וועדת חוקה חוק ומשפט, ויורה על הורדת ציון המעבר בבחינה האחרונה מציון מעבר של 65 לציון מעבר של 60".

מטה מאבק המתמחים יקיים היום לראשונה הפגנת מחאה מחוץ לטקס הסמכת עורכי הדין בבנייני האומה בירושלים, החל מהשעה 16:00. במהלך ההפגנה יחולקו פליירים וחומרי הסברה לבאים לטקס, וכן יפנו המתמחים לחברי כנסת ומוזמנים נוספים על מנת לגייסם לתמוך במאבק.

מטה מאבק המתמחים במשפטים מדגיש ומציין כי אין מדובר ביום חג, מאחר וישנם נבחנים רבים נוספים הנאבקים לקבלת צדק ושוויון נוכח בחינת הלשכה האחרונה, וקורא לשר המשפטים לקחת אחריות על טעויות הלשכה, ולקבל את המלצת וועדת חוקה להורדת ציון המעבר בבחינה ל-60.

אל ההפגנה צפויים להגיע ח"כ יעקב אדרי, ח"כ אורי מקלב, וח"כים נוספים על מנת להביע את תמיכתם במאבק המתמחים במשפטים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS