חוק התכנון והבנייה

(נדל"ן)

שינוי חוק התכנון והבנייה - היום בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת; ועדת הפנים והגנת הסביבה תתכנס בכנסת ב28/11 לדון בשינויים לחוק התכנון והבניה, כחלק מרפורמת התכנון של חוק ההסדרים.

(מסחרי)

תושב שהשתלט על שטח ציבורי ליד מתקן השפכים של העיר אילת ועשה בו שימוש כלכלי ביצירת תחנת מעבר לפסולת בניין, הורשע בבית משפט לעניינים מקומיים על ידי כב' השופט יואל עדן. השופט השית על הנאשם קנס בגובה 1,081,135 מיליון ₪, צו הריסה תוך 30 יום, צו איסור שימוש לאלתר וחלופת מאסר באם לא ישולמו הקנסות

(זיהום ליד הבית)

ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה היום (ב') דיון רחב משתתפים בנושא פרויקט פצלי השמן בחבל עדולם - פרויקט אדיר ממדים להפקת דלק באמצעות חימום ממושך של שכבת פצלי שמן המצויים בתת הקרקע, באזור שמועמד ע"י אונסקו להכרזה כאתר מורשת עולמי

(בארץ)

בעקבות העתירה שהגישה 'אדם טבע ודין' והחברה להגנת הטבע קבע בג"ץ הלכה חדשה: חובת הממשלה להפיץ להערות הציבור הצעות חוק ממשלתיות לפני קידום הליך החקיקה. בג"ץ מתח ביקורת חריפה על ההליך הלקוי של קידום רפורמת התכנון וקבע כי חובת הממשלה להפיץ להערות הציבור הצעות חוק ממשלתיות לפני קידומן בממשלה

(מתגייסים למען הסביבה)

adamtevavedinבג"ץ קיבל את עמדת אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע וקבע: הממשלה לא תוכל לקיים את הדיון שתוכנן להבוקר על הרפורמה בתכנון ובבניה. בג"ץ קבע כי עד להחלטה סופית בעניין העתירה שהגישו אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע נגד הרפורמה בתכנון, לא תוכל הממשלה לקיים כל דיון בנושא. היום, הוציא בג"ץ צו ארעי המורה לממשלה שלא לקיים דיון בחוק התכנון והבנייה החדש בפורום ממשלתי עד להכרעת בג"צ בנושא. דיון נוסף יתקיים ביום רביעי הבא, 10.3. את העתירה הגישו אדם, טבע ודין החברה להגנת הטבע ועוד 4 ארגוני סביבה וחברה, בטענה כי הליך קידום החוק מהווה פגיעה קשה בזכותו של הציבור, וכי ההתנהלות הבעייתית של הממשלה משקפת מראית עין בלבד של דמוקרטיה והיא בלתי סבירה באופן קיצוני

(מתגייסים למען הסביבה)

'אדם טבע ודין' והחברה להגנת הטבע עתרו לבג"צ נגד הרפורמה בחוק התכנון והבנייה: פגמים חמורים בהליך קידום רפורמת התכנון והבניה, שהשלכותיה על הסביבה מרחיקות לכת. אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע ועוד 4 ארגוני סביבה וחברה הגישו היום (א') עתירה לבג"צ נגד הרפורמה בחוק התכנון והבנייה של נתניהו: "הליך קידום החוק מהווה פגיעה קשה בזכותו של הציבור.