כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל פשטו בשבוע שעבר על חוות סוסים פיראטית, שהוקמה על אדמות מדינה שהוכרזו כאתר ארכיאולוגי בשטח היישוב אליכין, בסמוך לחדרה. הסוסים בחווה, שסבלו מהזנחה פושעת, הועברו לטיפול וטרינרי לפני הריסתה. בנוסף הופתעו פקחי המינהל לגלות בחווה כמויות גדולות של אסבסט רעיל, שהועבר לאתר הטמנה חוקי

צילום: מינהל מקרקעי ישראל

חוות סוסים בלתי חוקית, בשטח של כ-5 דונם, פונתה במסגרת מבצע אכיפה של מפקחי מינהל מקרקעי ישראל ליד גבעת בריכת המים, בסמוך לבית הקברות של היישוב אליכין הסמוך לחדרה.

החווה שהוקמה על אדמות מדינה היוותה פלישת קרקע בלתי חוקית, על ידי אדם בשם יהודה שלום, שימשה אותו כחוות סוסים לרכיבה. הקרקע עליה הקים שלום את החווה מהווה אתר עתיקות מוכרז.

בעקבות תלונות שהגיעו למועצת אליכין על מצבם של הסוסים שהוחזקו בחווה, בתת תזונה והזנחה, התערב השירות הוטרינרי של מועצת אליכין והחרים את הסוסים, שהועברו לטיפול.

לאחר תפיסת הסוסים ובעלי החיים האחרים עזב הפולש את השטח. מפקחי מינהל מקרקעי ישראל שנוכחו כי השטח אינו תפוס פעלו לסילוק המטרד והאזבסט המסוכן שנמצא בו ללא צורך בהליך משפטי יקר וממושך.

המבנים בחווה נהרסו, והציוד השייך לפולש הועבר לביתו שבאליכין. במהלך הפינוי גילו פקחי המינהל על הקרקע עשרות לוחות אסבסט מאסיביים. האסבסט, המוגדר כידוע כחומר מסרטן ומזהם, הועבר לאתר סילוק אסבסט ע"י צוות מורשה המשרד להגנת הסביבה, שהוזעק למקום ע"י פקחי המינהל.

כעת יחל במינהל מקרקעי ישראל תהליך משפטי במטרה להגיש נגד יהודה שלום תביעה למימון הוצאות הפינוי שנגרמו למדינה בשל פלישתו לאדמותיה, הכוללות את הוצאות הריסת המבנה, הציוד ההנדסי, עלויות כוח האדם פינוי האזבסט ועוד.

ממונה הפיקוח במחוז מרכז במינהל מקרקעי ישראל, אהוד גבריאלי, אומר כי מינהל מקרקעי ישראל ימשיך באכיפה הבלתי מתפשרת כנגד תפיסת קרקעות הציבור בניגוד לחוק.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS