200 דונם אדמות מדינה בתוך שטח אש בסמוך לישוב נטע, במועצה האזורית לכיש, עליהן השתלט מסיג גבול, פונו על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרים מיחידת מג"ב.  המפקחים הפכו את הקרקע בשדות בכדי להסיר את הגידולים שנזרעו ללא היתר והשיבו אותה לשמש כשטח אש צה"לי

אילוסטרציה
אילוסטרציה

מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בליווי שוטרים מיחידת מג"ב, פעלו להפיכת קרקע שנזרעה באופן בלתי חוקי באזור הישוב נטע שבמועצה האזורית לכיש. במסגרת המבצע פונו שטחי חיטה בהיקף

של כ-200 דונם אדמות מדינה המיועדות לשמש כשטח אש לאימונים שניזרעו על ידי מסיג גבול, ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הסיירת הירוקה  שאיתרו את הפלישה החדשה לאדמות המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבירות מקרקעין, הגישו לפולש התראה, ולאחריה הוגשה תלונה במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור.

מאחר והפולש לא פינה את הקרקע בעצמו כפי שנדרש בהתראה, מפקחי הסיירת הירוקה והרשות הגיעו למקום בליווי השוטרים וציוד מכני והנדסי להפיכת הקרקע והסרת הגידולים.

בתום המבצע הוצב במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. הקרקע הושבה לשמש כשטח אש.

יואב ששון, מנהל מרחב השמירה ירושלים ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "רשות מקרקעי ישראל מפעילה מדיניות אכיפה תקיפה כנגד פולשים המנסים לקבוע עובדות בשטח ופועלים בשטחי אש האסורים בעיבוד חקלאי.  בפעילותם הם מסכנים את עצמם ואת אחרים ופוגעים אף בפעילות הביטחונית בשטחים אלו.  הרשות פועלת כנגד הפולשים ומבצעת חריש באדמות שנזרעות באופן לא חוקי "