חברת קרביץ עתרה (ב' 8/7/13) כנגד מינהל הרכש הממשלתי שבמשרד האוצר, על מנת שיורה על ביטול זכייתה הפסולה של חברת גרפיטי במכרז מרכזי מ.מ.מ 02-12 לאספקת צרכי משרד עבור משרדי הממשלה, ויכריז על הצעתה של קרביץ כהצעה הזוכה במכרז.

עניינה של העתירה, אשר הוגשה באמצעות עורכי-הדין אורן גלעדי ועמית גולד לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים, הינו בהתנהלותו הלקויה של מינהל הרכש בנוגע למכרז – התנהלות אשר כפועל יוצא ממנה זכתה במכרז חברת גרפיטי, בניגוד לדין.

מדובר במכרז בהיקף הנאמד בעשרות מיליוני שקלים בשנה, שפרסם מינהל הרכש הממשלתי, לרכישת ציוד משרדי עבור משרדי הממשלה בכל הארץ וכן עבור יחידות הסמך של השירות הממשלתי, כדוגמת מינהל מקרקעי ישראל, הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה והגבייה.

בעתירה טענה חברת קרביץ כנגד התנהלות לקויה של מינהל הרכש לאורך כל הליכי המכרז. לטענת החברה מלכתחילה גיבש מינהל הרכש את תנאי המכרז באופן לא שוויוני, כך שבמכרז ניתנה עדיפות לפריטי ציוד משרדי המיובאים באופן בלעדי על-ידי חברת גרפיטי;

בהמשך, נמנע מינהל הרכש מלפסול את הצעת גרפיטי במכרז על אף שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולא כללה את כל המסמכים הנדרשים במכרז;

במסגרת המכרז איפשר מינהל הרכש איפשר לחברת גרפיטי בלבד לספק בפועל פריטים זולים מתוצרת סינית ובאיכות נמוכה, על אף שדרישות המפרט במכרז קבעו כי הפריטים שיסופקו נדרשים להיות פריטים איכותיים ממותגים מובלים;

מינהל הרכש לא נקט בצעדים מתבקשים לאור תוצאת בדיקת איכות מדגמית שערך לפריטים אותם מספקת גרפיטי, לפיה נמצאו ליקויים ביותר מכרבע מהפריטים

עו"ד אורן גלעדי: "לא רק שכל פגם במכרז הינו בגדר גורם שיש בו כדי להביא לביטול המכרז בפני עצמו, אלא שכל פגם אף משקף את  ההתנהלות הבלתי שיוויונית והמפלה של מינהל הרכש, אשר פגעה באופן חמור בעקרון השיוויון במכרז זה. נוכח הפגמים שנפלו בהליכי המכרז, ולאור העובדה כי בכל שלבי המכרז פגע מינהל הרכש בעקרון השוויון העומד בלב דיני המכרזים הרי זכיית גרפיטי במכרז היא פסולה ולפיכך עתרנו לבית המשפט בבקשה לבטלה".

עת"מ 16028-07-13 קרביץ (1974) בע"מ נ' מינהל הרכש במשרד האוצר ואח'. 

כלים

חברת קרביץ עתרה (ב' 8/7/13) כנגד מינהל הרכש הממשלתי שבמשרד האוצר, על מנת שיורה על ביטול זכייתה הפסולה של חברת גרפיטי במכרז מרכזי מ.מ.מ 02-12 לאספקת צרכי משרד עבור משרדי הממשלה, ויכריז על הצעתה של קרביץ כהצעה הזוכה במכרז.

עניינה של העתירה, אשר הוגשה באמצעות עורכי-הדין אורן גלעדי ועמית גולד לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים, הינו בהתנהלותו הלקויה של מינהל הרכש בנוגע למכרז – התנהלות אשר כפועל יוצא ממנה זכתה במכרז חברת גרפיטי, בניגוד לדין.

מדובר במכרז בהיקף הנאמד בעשרות מיליוני שקלים בשנה, שפרסם מינהל הרכש הממשלתי, לרכישת ציוד משרדי עבור משרדי הממשלה בכל הארץ וכן עבור יחידות הסמך של השירות הממשלתי, כדוגמת מינהל מקרקעי ישראל, הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה והגבייה.

בעתירה טענה חברת קרביץ כנגד התנהלות לקויה של מינהל הרכש לאורך כל הליכי המכרז. לטענת החברה מלכתחילה גיבש מינהל הרכש את תנאי המכרז באופן לא שוויוני, כך שבמכרז ניתנה עדיפות לפריטי ציוד משרדי המיובאים באופן בלעדי על-ידי חברת גרפיטי;

בהמשך, נמנע מינהל הרכש מלפסול את הצעת גרפיטי במכרז על אף שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולא כללה את כל המסמכים הנדרשים במכרז;

במסגרת המכרז איפשר מינהל הרכש איפשר לחברת גרפיטי בלבד לספק בפועל פריטים זולים מתוצרת סינית ובאיכות נמוכה, על אף שדרישות המפרט במכרז קבעו כי הפריטים שיסופקו נדרשים להיות פריטים איכותיים ממותגים מובלים;

מינהל הרכש לא נקט בצעדים מתבקשים לאור תוצאת בדיקת איכות מדגמית שערך לפריטים אותם מספקת גרפיטי, לפיה נמצאו ליקויים ביותר מכרבע מהפריטים

עו"ד אורן גלעדי: "לא רק שכל פגם במכרז הינו בגדר גורם שיש בו כדי להביא לביטול המכרז בפני עצמו, אלא שכל פגם אף משקף את  ההתנהלות הבלתי שיוויונית והמפלה של מינהל הרכש, אשר פגעה באופן חמור בעקרון השיוויון במכרז זה. נוכח הפגמים שנפלו בהליכי המכרז, ולאור העובדה כי בכל שלבי המכרז פגע מינהל הרכש בעקרון השוויון העומד בלב דיני המכרזים הרי זכיית גרפיטי במכרז היא פסולה ולפיכך עתרנו לבית המשפט בבקשה לבטלה".

עת"מ 16028-07-13 קרביץ (1974) בע"מ נ' מינהל הרכש במשרד האוצר ואח'. 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS