ועדת השרים לחקיקה תדון ביום ראשון הקרוב בהצעת חוק שיזם ח"כ ד"ר נחמן שי (קדימה) האומרת כי, חברות האשראי יידרשו להנפיק ללקוחותיהם דו"ח פירוט עסקאות הכולל את שם הספק שהתקשר עם הלקוח שאיתו נעשתה העיסקה בפועל ולא שם החברה שהגישה את פרטי העיסקה לחברת האשראי

כלים
להצעה הצטרפו חברי הכנסת כרמל שאמה, אנסטסיה מיכאלי, אורי אורבך, אריה אלדד, שלמה מולה ואורי מקלב.

ח"כ נחמן שי: "כיום שוררת אי בהירות כאשר מחזיק כרטיס האשראי מקבל לידיו את פירוט העסקאות החודשי המונפק על ידי חברות האשראי, חלק מעסקאות מסוימות מופיעות תחת שם עסק שאינו הספק איתו בוצעה העסקה, מצב הדורש הבהרה ותיקון. לפיכך קיים צורך להגביר את ההגנה על ציבור לקוחות חברות האשראי, באמצעות חיוב ציון בדוחות האשראי את פרטי הספק איתו התקשר הלקוח בעסקה , ולא פרטי העסק המקבל את כספי הלקוח."

"תכלית ההצעה", מוסיף ח"כ שי, "לאפשר ללקוח מעקב תקין ומלא של פעולות שנעשו באמצעות כרטיסי האשראי. הוספת שמו המסחרי והרשום של הספק תיתן ביטוי ראוי, מדויק ותקין לכל העסקאות המתבצעות בארץ באמצעות כרטיסי האשראי."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS