ביום א' הקרוב, ה-13.3.2011, תעלה לוועדת השרים לחקיקה הצעת החוק "שכר נושא משרה בחברה" של ח"כ שי חרמש, נציג 'קדימה' בוועדת הכספים, ויריב לוין, יו"ר וועדת הכנסת (ליכוד). לפי הצעת החוק, המדינה לא תכיר כהוצאה לצרכי מס בהכנסה אישית של מעל 3,000,000 ₪ לשנה, מה שמהווה פתרון שונה מההצעות שהועלו עד כה בנושא, שאינו סותר את מסקנות וועדת נאמן

כלים

ההכרה בהוצאות השכר ללא מגבלה כחלק מהוצאות החברה מקלה על הנהלת החברות להגדיל את השתכרות בכיריהן ביודען שכמחצית מעלות זו מוטלת על הציבור הרחב כחלק ממנגנון מס ההכנסה. דרך זו מגדילה את הפערים בחברה הישראלית למימדים הגדולים ביותר בעולם המערבי.

כאמור ע"פ הצעת החוק, חברה המעוניינת לתגמל את מנהליה בסכומים העולים על 3,000,000 שקלים חדשים בשנה תעשה זאת על חשבונה, ומבלי שההוצאה הנוספת תנוכה לצורך חישוב מס ההכנסה של החברה.

ח"כ שי חרמש: "אנו עדים להשתוללות חסרת מעצורים של שכר המנהלים הבכירים במשק. לאור העובדה שהוצאות השכר, כולל בונוסים והטבות אחרות הם הוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה, נוצר מצב בו אזרחי ישראל, הלכה למעשה, מסבסדים את חגיגת השכר המופקרת הזו.

נדמה שועדת נאמן בחרה מלכתחילה להתייחס להצעת החוק הכי קיצונית בנושא, והתעלמה לאורך כל הדרך מהצעת החוק שלי, שמבהירה כי מתקרה מסוימת לא יוכרו הוצאות שכר ובונוסים לצרכי מס והחברה תישא במלוא העלות; אם החברות רוצות לעשות חגיגות שכר-זכותן- על חשבונן ולא על חשבוננו. הצעה זו הינה הצעה משלימה להמלצות ועדת נאמן ונותנת יתר תוקף לצורך לנהוג ביתר צניעות שעה שדנים בשכר הבכירים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

יול 21, 2019

פעילותו החברתית של מתן דהן

מתגייסים למען הקהילה
יול 16, 2019

להיות מוכנים מראש - צוואות וירושות

מאמרים - חברתי
יול 15, 2019

דרכו של ברוך עטאלי

זכויות האדם
יונ 24, 2019

איך לבחור ברז למטבח

מאמרים - חברתי