חברת מ.פינס הגישה תביעה כנגד חברת מכשירי תנועה ומכוניות בע"מ

לאחרונה הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי מרכז כנגד חברת מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ, אשר לכאורה ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי בשוק החלפים המקוריים לרכבים מסוג סוזוקי, קרייזלר, ג'יפ ודודג'.התביעה הוגשה על ידי חברת מ. פינס, לייבוא ולשיווק חלפים לרכב, באמצעות באי כוחה עו"ד אורן גלעדי ועו"ד נועם בן-עמי, שטענו כי חברת מכשירי תנועה ניצלה את מעמדה המונופוליסטי כיבואנית בשוק החלפים המקוריים לרכבים, כדי לפגוע בה.בכתב התביעה נטען כי חברת מכשירי תנועה ניצלה סכסוך עם חברת פינס אודות חלק חילוף ספציפי, על מנת להפסיק לספק חלקי חילוף מקוריים לחברת פינס. לאחר שעורכי-דינה של פינס התריעו כי הדבר איננו חוקי, נסוגה 'מכשירי תנועה' מהסירוב המוחלט והציבה לפינס תנאי רכישה מפלים לרעה ביחס לספקי החלפים האחרים, כגון דרישה לתשלום במזומן והיעדר אפשרות להנחה, לעומת הנחה של כ- 24% ללקוחות אחרים.

בשיחה שהוקלטה בין נציג פינס לאחד מעובדי הספקים האחרים, ניתן לשמוע עדות על כך שהנאשמת הורתה ללקוחותיה- ספקי חלפים אחרים, שלא למכור לחברת פינס חלקי חילוף מקוריים מסוג אלו שמוכרת 'מכשירי תנועה', כך שתבטיח את המונופול ותאלץ את התובעים לרכוש חלקים אלו בתנאיה המפלים:"החברה (מכשירי תנועה) פנו אלינו אמרו לנו אל תמכרו בכלל לפינס... אנחנו יודעים שאתם מוכרים לפינס, אנחנו לא רוצים שתמכרו להם, אל תמכרו להם".לאחר שהספק הנדון המשיך למכור חלפים לתובעת, על אף דרישתה של 'מכשירי תנועה', הטילה לכאורה האחרונה סנקציות גם על אותו ספק. מהקלטה נוספת עולה כי ההוראה על אי מתן שירות לחברת פינס נמסרה גם למוסך שירות אשר ספג איומים כי יישלל ממנו המעמד של מוסך שירות מורשה של סוזוקי. לראיה, מסר נציג המוסך את תוכן שיחתו של מנהל אגף החלפים של 'מכשירי תנועה' עם בעל המוסך: "אתם לא מוכרים לפינס, אני יודע על הכל... עכשיו זה הגיע למנכ"ל. אני לא רוצה שיהיו לכם בעיות ושיסגרו לכם את סוזוקי...סוזוקי זה משפחה".

עוה"ד גלעדי ובן-עמי דרשו מבית המשפט המחוזי לקבוע כי פעולותיה אלו של חברת מכשירי תנועה מהוות ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי ועריכת הסדר כובל, כל זאת בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. עו"ד גלעדי העוסק בדיני הגבלים עסקיים: "לא יעלה על הדעת מצב בו חברה מנצלת לרעה את מעמדה בשוק. מלבד סירוב בלתי סביר לספק מוצרי תעבורה הנכללים במסגרת "מצרך בר פיקוח" על פי חוק הפיקוח, התנהלות חסרת תום לב זו, עלולה להוביל להפחתת התחרות בשוק ואף לפגוע בציבור."

כלים

חברת מ.פינס הגישה תביעה כנגד חברת מכשירי תנועה ומכוניות בע"מ

לאחרונה הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי מרכז כנגד חברת מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ, אשר לכאורה ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי בשוק החלפים המקוריים לרכבים מסוג סוזוקי, קרייזלר, ג'יפ ודודג'.התביעה הוגשה על ידי חברת מ. פינס, לייבוא ולשיווק חלפים לרכב, באמצעות באי כוחה עו"ד אורן גלעדי ועו"ד נועם בן-עמי, שטענו כי חברת מכשירי תנועה ניצלה את מעמדה המונופוליסטי כיבואנית בשוק החלפים המקוריים לרכבים, כדי לפגוע בה.בכתב התביעה נטען כי חברת מכשירי תנועה ניצלה סכסוך עם חברת פינס אודות חלק חילוף ספציפי, על מנת להפסיק לספק חלקי חילוף מקוריים לחברת פינס. לאחר שעורכי-דינה של פינס התריעו כי הדבר איננו חוקי, נסוגה 'מכשירי תנועה' מהסירוב המוחלט והציבה לפינס תנאי רכישה מפלים לרעה ביחס לספקי החלפים האחרים, כגון דרישה לתשלום במזומן והיעדר אפשרות להנחה, לעומת הנחה של כ- 24% ללקוחות אחרים.

בשיחה שהוקלטה בין נציג פינס לאחד מעובדי הספקים האחרים, ניתן לשמוע עדות על כך שהנאשמת הורתה ללקוחותיה- ספקי חלפים אחרים, שלא למכור לחברת פינס חלקי חילוף מקוריים מסוג אלו שמוכרת 'מכשירי תנועה', כך שתבטיח את המונופול ותאלץ את התובעים לרכוש חלקים אלו בתנאיה המפלים:"החברה (מכשירי תנועה) פנו אלינו אמרו לנו אל תמכרו בכלל לפינס... אנחנו יודעים שאתם מוכרים לפינס, אנחנו לא רוצים שתמכרו להם, אל תמכרו להם".לאחר שהספק הנדון המשיך למכור חלפים לתובעת, על אף דרישתה של 'מכשירי תנועה', הטילה לכאורה האחרונה סנקציות גם על אותו ספק. מהקלטה נוספת עולה כי ההוראה על אי מתן שירות לחברת פינס נמסרה גם למוסך שירות אשר ספג איומים כי יישלל ממנו המעמד של מוסך שירות מורשה של סוזוקי. לראיה, מסר נציג המוסך את תוכן שיחתו של מנהל אגף החלפים של 'מכשירי תנועה' עם בעל המוסך: "אתם לא מוכרים לפינס, אני יודע על הכל... עכשיו זה הגיע למנכ"ל. אני לא רוצה שיהיו לכם בעיות ושיסגרו לכם את סוזוקי...סוזוקי זה משפחה".

עוה"ד גלעדי ובן-עמי דרשו מבית המשפט המחוזי לקבוע כי פעולותיה אלו של חברת מכשירי תנועה מהוות ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי ועריכת הסדר כובל, כל זאת בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. עו"ד גלעדי העוסק בדיני הגבלים עסקיים: "לא יעלה על הדעת מצב בו חברה מנצלת לרעה את מעמדה בשוק. מלבד סירוב בלתי סביר לספק מוצרי תעבורה הנכללים במסגרת "מצרך בר פיקוח" על פי חוק הפיקוח, התנהלות חסרת תום לב זו, עלולה להוביל להפחתת התחרות בשוק ואף לפגוע בציבור."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS