כלים

 משרד החינוך יתמוך בהצעה לשתף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים כאוצר ופנים ועיריית בני-ברק למציאת מנגנון כלכלי – משפטי, כדי לאפשר "יצירת" שטחים לצרכי ציבור לעיר בני-ברק ובכך למצוא פיתרונות לבעיית חוסר מגרשים לבינוי מוסדות חינוך או להרחבת קיימים – כך הודיע מר יגאל צרפתי, סמנכ"ל ומנהל פיתוח במשרד החינוך בפגישת עבודה שקיים בעירייה וסיור במוסדות חינוך בעיר, בהתאם להזמנת הרב יעקב אשר, ראש העיר, במטרה להגיע למיצוי כל הדרכים לפיתרונות של מצוקות דיור במבני חינוך במגזר החרדי

ביקורו הממושך והמקצועי של מר יגאל צרפתי התקיים בשורה של מוסדות חינוך, חלקם שכבר הוקמו בהם מבנים מרשימים, בסיועו הרב של האורח ובהם תלמודי-תורה "לקח טוב", "רזי-לי" ו"פני מנחם" ומתחם חמשת תלמודי-התורה במעלה רחוב חזון-איש – "פרי חדש", "תורת אמת", "שערי ציון" בוסטון וישיבת "אורחות חיים", בית-יעקב ע"ש הרב כהנמן ובמוסדות שנמצאים בשלבי בינוי מתקדמים כמו מתחם שלושת תלמודי-התורה בשכונת "אור-החיים": "איש מצליח", "כינור דוד" ו"אור מרדכי", סמינר "בית מלכה" ופרוייקט מוסדות "עלה" שברחוב אברבנאל, וכמו"כ ביקר בסמינר וולף שבראשות הרב כהנא. בכל המוסדות התרשם סמנכ"ל ומנהל הפיתוח במשרד החינוך מהעשייה רחבת-ההיקף בתחומי הבינוי ומצרכיהם של תלמידים שטרם נפתרו.

באולם הישיבות של מועצת העירייה התקיים דיון מקיף ומעמיק בכל תחומי הבינוי ושטחי הציבור, בהשתתפות הרב יעקב אשר, ראש העיר; הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה; הרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך; הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש אגף הרווחה וחברי הנהלת העירייה - הרב נתן צבי כהן, הרב ישראל משה פרידמן, הרב שלמה שטרן, הרב יהודה מרמורשטיין ואורחים רבים ובהם ראשי מוסדות חינוך ממגוון הקשת הציבורית והרב אלימלך פירר, יו"ר אגודת "עזרה למרפא".

הרב יעקב אשר, ראש העיר סקר את עבודתו המשותפת והברוכה רבת-השנים עם מר יגאל צרפתי, בתפקידיו השונים במשרד החינוך, שהביאה לקידום תכניות בינוי רבות ולפיתרון מצוקות דיור במוסדות שונים, בהגדירו את עבודת מר צרפתי לא למטרות פרסום או קידום אישי, אלא רק לקידום המטרות לשמן ולאמיתותן. שיתוף הפעולה ההדוק של רה"ע, גם בתפקידיו הקודמים בתחומי חינוך, בינוי והנדסה בעירייה, עם מר יגאל צרפתי והתייחסותו המקצועית העניינית של מר צרפתי הביאו לבינוי מאות רבות של כיתות לימוד ולצמצום דראסטי במספר הכיתות הממוקמות בקראוונים ובמצב טוב בהרבה משבערים אחרות.

ראש העיר הוסיף, כי בני ברק היתה הראשונה גם שפרצה את הדרך לבינוי בתי-ספר במבנים רבי-קומות, ובכך לפתור בדרך זו את בעיית חוסר מגרשי ציבור למטרות אלו, אם כי המצב עודנו מצריך פיתרונות יצירתיים, ולצורך זה תיקבע בקרוב פגישה עם הצוות המקצועי של עיריית בני-ברק ושל משרד החינוך. בהקשר לכך, הזכיר את תמיכת אדריכלית נעמי אנג'ל, מתכננת מחוז תל-אביב במשרד הפנים, שבעקבות היות בני-ברק העיר הצפופה ביותר במגזר היהודי בארץ וחוסר קרקעות למבני ציבור – 3,1 דונם ל-1,000 תושבים והנתון הנוסף שבבני-ברק 280 תלמידים ל-1,000 תושבים לעומת 130 תלמידים ל-1,000 תושבים בשאר ערי המחוז, יש צורך במציאת מנגנון כלכלי-משפטי לתוספת שטחי ציבור בעקרונות פעולה של העצמת זכויות בניה במגרשים שטחי ציבור, כלים משולבים לרכישת שטחי ציבור, יצירת זכויות סחירות במגרשי ציבור ומציאת פיתרוונת רב-שנתיים לרכישת שטחי ציבור בעיר.

הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע שיבח את דרכי עבודתו של מר יגאל צרפתי בשפת המקצוע בלבד, והצגת נתונים מקצועיים פותחים את הדרך במשרדו למציאת פיתרונות, ומשום כך הדגיש כי הוא בטוח שבדרך זו יטפל מר צרפתי גם בצרכי מוסדות החינוך שטרם נפתחו עד כה.

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך שיבח את ההבנה העניינית והחיובית של האורח לצרכי תושבי העיר מתוך גישתו להעניק את הצרכים, כדי שתהיה "תורה נאה בכלי נאה", כפי שראויים לכך התלמידים שישבו עד כה בתנאים קשים בחלק מהמוסדות.

מר יגאל צרפתי, סמנכ"ל ומינהל הפיתוח במשרד החינוך הדגיש, בדברי תשובתו, כי מינהל הפיתוח פועל למען כל המגזרים באורח שווה וענייני, וזה נותן את היכולת לפעול מקצועית ואחראית. הוא ציין, כי בקרוב עומד משרד החינוך לסיים את עבודת הכנת תכנית חומש ארצית לבינוי כיתות בחמש השנים הבאות וקיווה כי תכנית זו תמומש במלואה, שכן תכנית החומש האחרונה לא מומשה במלואה, ובמקום 8,000 כיתות במבנים קשיחים נבנו רק 6,000, בגלל שחיקה מתמדת בתקציבי הפיתוח.

הוא גם הזכיר את הבעיות שהתעוררו בתחומי הבינוי בגלל דרישות שונות שהתעוררו, כמו מערכות אוורור וסינון של פיקוד העורף, דרישות חדשות של כיבוי-אש, תביעות נגישות ועוד, כל זאת כאשר המגמה היא להגדיל את שטחי הכיתות ואת שטחי חדרי המורים.

הוא הודה להרב יעקב אשר, ראש העיר על שיתוף הפעולה ההדוק והפורה במשך שנים רבות לקידום תכניות בינוי גדולות בעשרות מוסדות חינוך והבטיח את סיועו למציאת פיתרונות לחוסר הקיים, בשילוב משרדי ממשלה אחרים.

בתום פגישת-העבודה העניק ראש העיר לאורח מתנה מקורית – מפת צילום אוויר של בני-ברק, כשבתוכה שתולים חלק גדול ממוסדות החינוך שנבנו במשך השנים בסיוע האורח.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS