רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מרחב עסקי ת"א וחברת דירה להשכיר מפרסמות מכרז, במסגרתו משווקים שני מגרשים לבנייה של כ-220 יחידות להשכרה לטווח ארוך בבני ברק צפון בסמוך לפארק הירקון. בשכונה בעלת הצביון המסורתי דתי יבנו 2200 יח"ד מהן שווקו בהצלחה 1600 יח"ד. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך בבנייה רוויה וניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר"

הדמייה (קרדיט: מזור פירשט אדריכלים)
הדמייה (קרדיט: מזור פירשט אדריכלים)

 

שר הבינוי והשיכון ח"כ יעקב ליצמן: אנו ממשיכים לקדם את הדיור להשכרה גם במרכז הארץ, כחלק מהמאמצים שלנו להאצת פתרונות לדיור בישראל. שכירות ארוכת טוות היא אפשרות דיור אטרקטיבית מאד, אותה נמשיך לקדם באזורים נוספים.

עו"ד יעקב קוינט ,מנהל רשות מקרקעי ישראל: זה השיווק האחרון של רמ"י בשכונה בצפון בני ברק, לאחר ששווקנו בהצלחה 1600 יח"ד להקמת השכונה בעלת הצביון המסורתי דתי . המכרז הנוכחי שמשווק בשיתוף חברת דירה להשכיר מציע פתרון של דיור להשכרה ארוכת טווח במסגרתו מחצית מהדירות במכרז תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים מחציתן השני יושכרו יושכרו בשוק החופשי .

המכרז הוא חלק מתכנית מועדפת לדיור תמל/1045 להקמת שכונה בחלק הצפוני של בני ברק, שפורסמה לתוקף בעיתונים ביוני 2018 על שטח של כ-789 דונם. השכונה תכלול כאמור כ-2,100 יח"ד, מוסדות ומבני ציבור שכונתיים, מסחר ושירותים ציבוריים עירוניים, שטחים ציבוריים פתוחים, כולל גשר גישה למתחם (גשר הרלינג). לשכונה תהיה גישה רציפה להולכי רגל מהעיר בני ברק צפונה אל הפארק. במרכז התוכנית תעבור רכבת המקשרת בין מערב ומזרח העיר.

בשכונה יבנה מתחם מגורים אטרקטיבי לתמהיל מגוון של תושבים בצפיפות של כ-22 יח"ד לדונם והיא מחברת את השטח העירוני הבנוי של בני ברק לפארק הירקון באמצעות גשר ושבילים ירוקים. עוד בשכונה תעסוקה ומסחר בהיקף של כ-120,000 מ"ר עם חזיתות מסחריות, במגרשי המגורים, לאורך הדרכים הראשיות במפלס הרחוב. מיקום השכונה הוא בין פארק הירקון מצפון, דרך ששת הימים – אם המושבות מדרום, דרך 4 ממזרח רצועה לאורך נחל הירקון לכיוון אידטדיון רמת גן ממערב.

עד כה שווקה במסגרת התוכנית קרקע לבניית כ – 1,600 יח"ד. זהו מכרז אחרון במסגרת התוכנית המהווה פתרון דיור להשכרה ארוכת טווח לציבור המקיים אורח חיים של שומרי דת ומסורת ישראל וצפוי למשוך לאזור משפחות צעירות, בני המקום והסביבה המחפשים פתרון דיור בהשכרה לטווח ארוך בגוש דן בשכונה איכותית הכוללת שיטחי פארק עם שבילים ירוקים לצד מסחר, תעסוקה, מגורים, שירותים ציבוריים ואיכות חיים.

המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית המתחם והפעלתו.

במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה לתכנון, הקמה והפעלה של שני מתחמי מגורים שיכללו 220 יח"ד שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ו-50% מיח"ד יושכרו בשוק החופשי.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". 

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://land.gov.il/Land_Tenders/Pages/Tenders.aspx?rid=242021