הותמ"ל החליטה ביום ד' (12.7.17) על הפקדתה של תכנית בני ברק המקודמת ע"י רמ"י ל1,900 יח"ד. התכנית מצויה בשטח שמצפון לשטח העירוני הבנוי של בני ברק ולדרך אם המושבות, מזרחית לכביש 4, דרומית לנחל הירקון, ומזרחית לגשר הרלינג. היא קודמה בשיתוף פעולה מלא מול עיריית בני ברק ומתאימה לצרכי המגזר הל מגיבוש הפרוגרמה לשטחי ציבור, התאמת הגובה הנדרש, התאמת גודל הדירות וחזית הבניינים.

הדמיה
הדמיה

 

התכנית קודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות מרחב עסקי  ת"א  ומנהל הפרויקט אורי הורביץ. אדריכל התכנית- אלי פירשט.

היא מציעה אזור מגורים חדש, במקום המיועד לתעסוקה על פי תכנית מאושרת, וזאת בשל המחסור החמור ביח"ד הקיים בעיר, שהינה אחת הערים הצפופות בארץ.

לצד המגורים, מציעה התכנית שטחי תעסוקה ומסחר מניבים שיתרמו לאיתנות הכלכלית של העיר וכן פתרונות שונים להתמודדות עם ריבוי התשתיות בתא שטח זה. לאור זאת מדובר בתכנית מרכזית וחשובה לאוכלוסייה החרדית במרכז הארץ.

גובה הבינוי של מבני הציבור במרכז השכונה ובצפונה 5 קומות, שטחי המגורים, התעסוקה והמסחר נמצאים בסמיכות לתחנות רכבת (בני ברק והקו האדום).

שטחי המגורים, התעסוקה והמסחר נמצאים בסמיכות לתחנות רכבת (בני ברק והקו האדום).

החלק הצפוני הגובל בפארק הירקון כולל מגרשי מגורים וכן שטח לשצ"פ ומבני ציבור המשמש לשטחי ספורט / גינון וכיוב'. קו הבינוי המוצע בתכנית בהתאם לתשריט המופקד של תכנית המתאר העירונית הכוללת.

גודל יח"ד ממוצע בתכנית 90 מ"ר, 20% מיחידות הדיור המוצעות בתכנית הן יחידות דיור קטנות.

פריסת המגרשים לצרכי הציבור ועירוב השימושים במבני המגורים מאפשר נגישות מירבית לתושבי השכונה המתוכננת.

מתווה הבינוי בתכנית נועד לייצר חיבורים תנועתיים ומעברים ירוקים על מנת להבטיח רצף בין השטח העירוני הבנוי מדרום אל פארק הירקון בצפון. יצירת הרצף כוללת את הקמת גשר הרלינג וקירוי חלקי של דרך 491 ומסילת הברזל. באזורים רבים בתוכנית מתוכנן עירוב שימושים לאורך הרחובות, שמטרתו לייצר אינטנסיביות עירונית וזאת באמצעות חזיתות מסחריות ושילוב מבני ציבור תוך ניצול הפרשי המפלסים בתכנית.

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל ציין כי "מדובר בתכנית בלב אזור הביקוש המאפשרת מתן מענה לאוכלוסייה החרדית המבקשת לשפר דיור או אוכלוסייה חדשה המבקשת להשתכן בעיר. התכנית מותאמת לצרכי המגזר והעיר וזכתה לשיתוף פעולה מבורך ותמיכה גדולה מראש העיר בני ברק".

ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים באוצר ויו"ר הותמ"ל ציין כי "מדובר בתכנית מרכזית וחשובה לאוכלוסייה החרדית במרכז הארץ. העיר בני ברק הינה אחת מהערים הצפופות בארץ, אשר סובלת ממחסור חמור בהיצע דירות. התכנית שאושרה להפקדה היום נועדה לתת מענה למצוקה זו יחד עם שטחי מסחר ותעסוקה שיתרמו לאיתנות הכלכלית של העיר".

גילי טסלר, מנהלת התכנון מרחב עסקי תל אביב

גילי טסלר, מנהלת התכנון מרחב עסקי תל אביב "זהו אתגר לתכנן בעיר חרדית במחוז תל אביב. העיר סובלת ממצוקת דיור חריפה. להערכתי השכלנו ביחד עם עיריית בני ברק לייצר תבנית ראויה לשכונה חדשה בה יסופקו כל צרכי הציבור עבור התושבים ועוד. ייחודה בין השאר ביצירת קשרים חזקים לפארק הירקון".

התכנית מכילה כמות משמעותית של יח"ד אשר תיתמך במערך תחבורתי מתאים ובתשתית הולמת לצורך הקמתן. מיקומה במטרופולין יועיל בצורה משמעותית לתוספת יחידות דיור בעיר, ובאזור כולו והוא בה כחלק מאמצי רשות מקרקעי ישראל לשפר את מלאי המגורים הקיים ברחבי הארץ למגזרים השונים.