היום התפרסמה החלטת בג"ץ בעתירות שהוגשו על ידי האגודה לזכויות האזרח, עדאלה ועשרים יישובים, בנושא תיקון לפקודת מס הכנסה, שקבע הנחות במס למספר יישובים ללא קריטריונים שוויוניים, ברורים וכתובים. אף יישוב ערבי לא נמנה על מקבלי ההנחות

כלים

בהחלטה, מותח בג"ץ ביקורת נוקבת על הסחבת שנקטה על ידי הממשלה: "...הממשלה והכנסת נמנעו, באופן שיטתי ובמשך מספר שנים, מלפעול לפתרון הסוגיה נשוא העתירות וזאת בניגוד לעמדתם של נציגי היועץ המשפטי לממשלה".

בג"צ קבע, כי התיקון לפקודת מס הכנסה פוגע בזכות לשוויון ואיננו מבוסס על קריטריונים ברורים, וכי אין מנוס אלא להורות על בטלותו. בית המשפט הקצה לממשלה פרק זמן מוגבל לתיקון החוק בטרם יורה על ביטולו, ואף עמד על כך שמן הראוי כי תיקון החוק ייעשה בחקיקת התקציב לשנים 2011-2010 .

בשנת 2005 עתרו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד התיקון המפלה לפקודת מס הכנסה - תיקון, שהחל במתן הנחות במס לתושבי יישובי עוטף עזה, אך לאחר מכן התווספו ישובים לרשימה משיקולים פוליטיים. העותרים עמדו על כך שמתן הנחות משמעותיות במס ללא קריטריונים עומד בניגוד לזכות לשוויון, ואף הצביעו על כך שבין היישובים שנהנו מההטבות לא היה ולו יישוב ערבי אחד.

לדברי עו"ד סאוסן זהר מארגון עדאלה, "זו החלטה חשובה בסוגיית השוויון הכלכלי-חברתי. ההחלטה קובעת, שאכן החוק המעניק הנחות לישובים מסויימים הינו מפלה, וכי לא נשקלו שיקולים שוויוניים כגון מתן הטבות במס לישובים הערבים שרובם ככולם הם ישובים מוחלשים ובמיוחד הישובים הערבים הבדווים בנגב. זאת לא הפעם הראשונה שבג"ץ פוסק נגד הפליית הישובים הערבים בחלוקת הטבות כלכליות; רק לפני שלוש שנים פסק בג"ץ נגד הפליית הישובים הערבים בסיווג הישובים לאזורי עדיפות לאומית, אך היום הממשלה ממאנת לקיים את פסק הדין."

לדברי עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח, "תיקון 146 הוא ניסיון לעגן בחוק מתן הטבות למקורבים, ולא למי שבאמת זקוקים להן. זו התנהלות שמנוגדת לעקרונות בסיסיים של שוויון ומינהל תקין, שפגעה קשות גם ביישובים ערביים שמצבם הכלכלי-חברתי הינו הקשה ביותר ושאף לא אחד מהם זכה להטבות. אחרי תקופה ממושכת שבה בג"ץ גילה סבלנות יוצאת דופן, טוב עשו הנשיאה והשופטים כשהבהירו לממשלה החוק הינו בלתי חוקתי וכי יש לתקנו או לבטלו."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS