כלים

במוצ"ש האחרון פקדו צוותים ממשרד מע"מ חדרה, רשות המסים בישראל, מתוגברים בכח שיטור גדול, את אום אל פאחם וזאלפה, לצורך פעולות אכיפה אינטנסיביות. בהתבסס על מידע מודיעיני מדויק עוקלו 12 כלי רכב של חייבי מס קשים. כבר למחרת בבוקר הגיעו מרבית חייבי המס למשרד להסדרת חובם. במסגרת פעילות זו נגבו כ- 250,000 ₪

המבצע, שהחל במוצ"ש ונמשך ביום ראשון בבוקר, נועד להגביר את הנוכחות ויכולת ההתרעה וכן להעמיק את הגבייה, ונערך בהמשך להחלטת הנהלת הרשות להגביר את פעילות המשרדים, לקראת סוף השנה האזרחית. במהלך המבצע נגבו חובות בסך 250,000 ₪, נערכו ביקורות ב- 17 עסקים, אותרו 6 עוסקים לא רשומים במערכי המס, עוקלו 12 כלי רכב והוטלו עיקולים בחשבונות בנקים של חייבים.

כהכנה למבצע מופו חייבי המס, נערכו תצפיות ואיתורים לביצוע עיקולים (מטלטלין וכלי רכב). כמו כן לצורך עריכת ביקורות סריקת משבצת אותרו עסקים פעילים, שאינם רשומים במע"מ, זאת בהתבסס על מודיעין ממוקד באום אל פחם ובזאלפה.

בשלב השני של המבצע, ביום ראשון בבוקר, יצאו צוותים של מבקרי חשבונות ועובדי אכיפה לאיתור עסקים שאינם רשומים במערכי המס, תוך התמקדות בשכונת מאחמיד, בחלקה המערבי של אום אל פחם.

בפעילות זו אותרו 6 עסקים שאינם רשומים למרות היותם פעילים, אחד מבעלי העסקים נמלט מהעסק. בעלי העסקים תושאלו, מסמכים רבים נתפסו בחיפוש יסודי שנערך בעסקים והעוסקים זומנו למשרד להמשך חקירה ולהגשת כתבי אישום, לפי הצורך. לעוסקים ייפתחו תיקים ומחלקת הביקורת תקבע חבות המס ותוציא שומה.

בהמשך בוצעו סריקות משבצת באום אל פחם, בוקרו 11 עסקים ונמצאו ליקויים ביניהם, הפרש בקופה בסך 10,000 ₪, אי דיווח למע"מ וליקויים בניהול ספרים כגון: אי ניהול יומני עבודה, פנקס קבלות ועוד.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS